MENY

Doktorgrad om brannsikkerhet i bygninger og tunneler

Planleggingen av sikkerhet i grensesprengende norske tunnel- og bygningsprosjekter er ikke god nok. Det er konklusjonen i en fersk doktorgradsavhandling fra UiS.

Henrik Bjelland disputerte til doktorgraden i risikostyring og samfunnssikkerhet den 26. november. I sitt arbeid har han undersøkt hva som fremmer og hemmer funksjonsbasert sikkerhetsstyring av designprosesser.

Arbeidet tar utgangspunkt i at funksjonsbaserte designprosesser forutsetter en analytisk tilnærming. Bjelland har sett på to alternative perspektiver: risikotenkning og systemsikkerhetstenkning.

Studerte Rogfast
Arbeidet bygger på et sett case-studier som ser på dagens praksis innenfor brannteknisk prosjektering og sikkerhetsdesign, blant annet i Rogfast-prosjektet, som er under planlegging i Statens Vegvesen. Rogfast skal knytte sør- og nord-Rogaland sammen gjennom en 25,5 kilometer lang undersjøisk tunnel fra Randaberg til Bokn.

Dagens praksis kjennetegnes av begrenset begrepsforståelse og metodiske utfordringer i design av systemer som skal ivareta sikkerhet. Studiene viser at det er et stort potensial for bedre utnyttelse av analytiske metoder på dette området.

Misforhold
Analysene synliggjør et behov for å øke forståelsen av komplekse systemer, designprosesser og hvordan ingeniører kan bidra til å løse fremtidens sikkerhetsutfordringer.

Avhandlingen viser også at det er et misforhold mellom dagens ingeniørpraksis og myndighetenes målsetninger for analytisk sikkerhetsplanlegging.

Nye verktøy
Bjelland har i sin forskning utviklet metodiske verktøy som kan bidra til beslutningsstøtte i designsituasjoner hvor man står overfor nye og ukjente problemstillinger.

Avhandlingen har tittelen «Funksjonsbasert sikkerhetsdesign: anvendelse for brannteknisk design av bygninger og vegtunneler».

Personalia
Henrik Bjelland er 32 år og fra Karmøy, men bosatt i Røyse i Buskerud. Han arbeider til daglig som rådgiver innen brannsikkerhet og risikostyring i selskapet Multiconsult.

Han har en bachelor i brannsikkerhet fra Høgskolen Stord/Haugesund og master i samfunnssikkerhet fra UiS.

I sitt doktorgradsarbeid har Bjelland vært tilknyttet UiS’ ph.d-program i risikostyring og samfunnssikkerhet. Hovedveileder har vært professor Ove Njå og dr. Atle W. Heskestad ved Senter for tverrfaglig forskning i rommet (CIRiS), NTNU var biveileder.
Arbeidet har hatt støtte fra Universitetsfondet i Rogaland og Multiconsult AS.

Henrik Bjelland

Henrik Bjelland