MENY

Doktorgrad om CO2-fangst fra gasskombikraftverk

Nikolett Sipöcz (29) disputerer til ph.d.-graden ved UiS torsdag 17. november. Hennes avhandling viser mulighetene for mer effektiv integrering av CO2-fangst i gassturbinbasert kombikraft.

Forskningen kan bidra til utvikling av teknologi innen CO2-fangst. Dette kan muliggjøre en raskere kommersialisering av slik teknologi og dermed bidra til å redusere globale utslipp av CO2.

De siste to tiårene har det europeiske systemet for elektrisitetsproduksjon gjennomgått store forandringer. Dette er et resultat av strengere lover om miljøvern, sammen med avregulering og liberalisering av kraftmarkedet.

Kravet til å levere løsninger på utfordringene med klimaendringer har økt dramatisk. Samtidig er verdens energiforbruk, som i hovedsak dekkes av fossilt brensel, fortsatt økende.

Klimagasser
CO2-fangst og lagring (CCS) er en teknologi som i dag representerer en av de viktigste mulighetene for å stabilisere de atmosfæriske nivåer av klimagasser på mellomlang til lang sikt, samtidig som det muliggjør fortsatt bruk av fossile brensel.

CCS-teknologien er på et tidlig utviklingsstadium med mange utfordringer som må løses. Blant annet er teknologi for CO2-fangst svært kostbart.

I sin avhandling har Sipözc undersøkt integrering av CO2-fjerningsteknologier i kraftverk basert på gassturbin. Målet er å tilby løsninger med forbedret ytelse.

Betydelige forbedringer
Muligheter for å redusere kostnader og øke effektiviteten ved CO2-fjerning tilknyttet kombikraftverk har blitt foreslått og analysert i en rekke case studies basert på termodynamiske og termoøkonomisk ytelse av de foreslåtte systemløsningene.

Tekniske begrensninger knyttet til disse løsningene er også framhevet.

Avhandlingen har funnet at betydelige forbedringer i ytelsen til gassturbinen basert kombikraftverk med fjerning av CO2 kan bli realisert ved passende varmeintegrasjon, mer sofistikert CO2-absorpsjonskonfigurasjoner, bruk av ufortynnet, hydrogenrik syntesegass og med anvendelse av et alternativt reboilerkonsept.

Effektivitet
Dessuten har arbeidet vist at resirkulering av eksosen kan gi betydelig økt effektivitet og reduserte kostnader i naturgass kombikraft med kjemisk CO2-absorpsjon. De viktige sammenhengene mellom bedre kraftverkytelse gjennom mer komplekse systemløsninger og økte kostnader har også blitt demonstrert.

Avhandlingen har også sett på betydningen av detaljnivået på komponentmodeller og system for termodynamiske analyser.

Dette er blitt gjort ved å kombinere ulike metoder og verktøy, inkludert forskjellige programvare for varmebalanse og datadrevet modellering for de ovennevnte systemene.

Fornybar energi
Nikolett Sipöcz (29) er fra Malmö i Sverige. Hun har tidligere studert ved Universitetet i Lund, hvor hun tok en bachelor i Mechanical Engineering og en mastergrad i Thermal Power Engineering. Hun er i dag ansatt som forsker innenfor fornybare energisystemer ved General Electrics (GE) forskning og utvilningssenter i München, Tyskland.

Professor Mohsen Assadi har vært veileder for Sipöcz. Forskningen i forbindelse med doktorgradsarbeidet ble utført med økonomisk støtte fra Kunnskapsdepartementet.

Sipöcz disputerer ved UiS torsdag 17. november. Mer informasjon om arrangementet her.