MENY

Doktorgrad om CO2-injeksjon

Guillermo Calderon (51) disputerer til phd-graden ved Universitetet i Stavanger med en avhandling om injeksjon av CO2 i oljereservoar.

CO2-injisering en aktuell metode, fordi den både kan gjøre produksjonen mer miljøvennlig og øke oljeproduksjonen.

Man kan bli kvitt CO2 ved å pumpe det ned i reservoarene i Nordsjøen, eller man kan skille ut CO2 som kommer opp fra reservoarene og sende det ned under havbunnen igjen.

Guillermo Calderon har studert mekanismene i denne prosessen i sin doktoravhandling. Der foreslår han nye og bedre metoder for å utføre dette arbeidet. Calderon forsvarer avhandlingen, som har tittelen ”Viskositetens betydning for CO2-flomming”, i sin disputas ved UiS fredag 19. mars.

Eksperimenter
Stipendiaten har gjort flere eksperimenter i laboratorium for å se på hvilke parametre som påvirker CO2-flomming. Resultatene er blitt vurdert ved bruk av en såkalt numerisk, komposisjonell simuleringsmodell.

Grupper av skaleringsparametre brukes for å avgrense for ulike områder, spesielt for betydningen av gassens tetthet (viskositet). Resultatene for ikke-blandbar og blandbar CO2-injeksjon blir framstilt grafisk som adskilte områder, med forslag til forbedringer av CO2-injeksjon.

Poenget har vært å identifisere den strømningsmekanismen som har størst betydning.

Statoil-støtte
Arbeidet er blitt utført innenfor prosjektet "The CO2 Value Chain from Tjeldbergodden to Draugen and Heidrun”. Både Statoil og Forskningsrådet har støttet doktorgraden økonomisk.

Guillermo Calderon er fra Venezuela. Han har en mastergrad i Chemical Engineering fra Venezuela Central University (UCV) i Caracas i 2003.

Institutt for petroleumsteknologi
Til daglig er han Senior Reservoir Engineer ved Weatherford Petroleum Consultants, men tok doktorgraden som ansatt ved International Research Institute of Stavanger (IRIS).

Som stipendiat var han tilknyttet Institutt for petroleumsteknologi ved Universitetet i Stavanger.

Disputas og prøveforelesning er åpne for alle interesserte. Mer informasjon her