MENY

Doktorgrad om det tidlige univers

Asgeir Osland (42) forsvarte sin doktorgrad ved Universitetet i Stavanger 2. desember. Hans avhandling gir bidrag til hvordan vi skal forstå ekspansjonen i det tidlige univers.

De første 400 000 år etter «Big bang» var universet så kompakt at lys ikke kunne bevege seg fritt. Deretter ble universet gjennomsiktig. Strålingen fra den tiden kan observeres i dag og kalles den kosmiske bakgrunnsstrålingen.

Temperaturen i strålingen er veldig lik i alle retninger på himmelen, rundt 2,7 Kelvin (-270 grader Celsius). Det at denne strålingen er så lik i alle retninger, tyder på at de ulike delene av universet en gang har vært i kontakt med hverandre.

Inflasjonsfasen

Siden universet er så veldig stort, må det ha utvidet seg utrolig kjapt helt i starten. Denne fasen kalles for inflasjonsfasen.

Oslands doktorgradsavhandling prøver å kaste lys over hvordan fysiske teorier som relativitetsteorien og kvantefysikk på en mest mulig korrekt måte kan brukes til å beskrive inflasjonen. Ved hjelp av kvantefeltteori bidrar avhandlingen til å gi informasjon til fremtidige presisjonsobservasjoner og beregninger av det veldig tidligere univers.

Avhandlingen har tittelen «Kvantekorreksjoner i noen inflasjonsmodeller». I doktorgradsarbeidet ble han veiledet av Anders Tranberg og Per Amund Amundsen, begge professorer ved på UiS. 

Om kandidaten:

Asgeir Osland (42) er fra Vikeså i Rogaland og har til daglig stilling som lektor med tilleggsutdanning ved Dalane videregående skole i Eigersund.

Han har mastergrad fra Georg August-universitetet i Göttingen, Tyskland. Osland disputerte til doktorgrad ved Universitetet i Stavanger 2. desember 2016.

 

Asgeir Osland, phd i naturvitenskap ved UiS

Asgeir Osland, phd i naturvitenskap ved UiS