MENY

Doktorgrad om fiskeoppdrett

3. juni tar Rune Melberg doktorgraden ved UiS. Hans avhandling inneholder en modell som kan gjøre oppdrettsbransjen mer effektiv og miljøvennlig.

Modellen består av flere komponenter, som hver tar for seg et av stegene i produksjonen av oppdrettsfisk. Det er mulig å kombinere alle disse og simulere hele prosessen, fra fiskerogn til ferdig butikkprodukt.

– Ett av hovedmålene med simulatoren er å kunne planlegge hva som vil skje med fisken under ulike forutsetninger, sier Rune Melberg, som er stipendiat ved Institutt for data- og elektroteknikk.

18 måneder på tre sekunder
Avhandlingen har tittelen "Modeling, simulation and control of Atlantic salmon farming industry processes". Veileder har vært professor Reggie Davidrajuh.

Én del av modellen tar for seg vekstperioden mens fisken er i merdene. Alt fra sjøtemperatur og vannkvalitet til fôrtype og økonomiske faktorer tas da med. Når dette legges inn i et spesialutviklet dataprogram, kan man simulere halvannet års vekst på tre sekunder.

På toppen av det hele kan en av komponentene i modellen kjøres direkte mot data fra fiskemerder for å beregne hvor sulten fisken er. Sammen med informasjon fra sensorer i merdene kan dette brukes til å automatisere fôringen.

Gode prognoser
Melberg har bakgrunn fra IT-bransjen. Som stipendiat ville han bidra til å lage et teknologisk hjelpemiddel for oppdrettsbransjen. Med utgangspunkt i eksisterende programvare utviklet Melberg et skreddersydd simuleringsverktøy for næringen. Tester har vist at prognosene man får ut av modellen, stemmer svært godt med virkeligheten.

– Jeg håper jeg har utviklet noe som kan bli nyttig for bransjen. Modellen kan også brukes til å lage et mer automatisert system for fôring, hvor man får maksimal vekst og minimalt fôrforbruk. Det vil til syvende og sist gi en mer bærekraftig produksjon, sier Rune Melberg.

Les mer om disputasen her

Vil du vite mer om Melbergs forskning? Les artikkel i vårt eksternmagasin, UniverS