MENY

Doktorgrad om fosterlydsmåling under fødsel

Paschal Mdoe har forsket på ulike metoder for overvåkning av fosterlyd under fødsler i Tanzania. Han disputerer for ph.d.-graden i helse og medisin ved Universitetet i Stavanger 30. april 2019.

På verdensbasis er det over tre millioner dødfødsler og ca tre millioner nyfødte barn som dør hvert år, de fleste i lavressurs-land. Om lag to millioner av disse dødsfallene skyldes oksygenmangel under fødsel. Det er en sterk sammenheng mellom unormal fosterlyd og fødselsrelaterte dødsfall, derfor kan god fosterlydsovervåking hjelpe helsearbeidere med å fange opp utsatte barn og sette i gang tiltak som redder liv.

Tradisjonelt har helsearbeidere i lavressurs-land brukt «jordmor-stetoskop» til å overvåke fosterlyd. Dette er et solid og viktig verktøy, men kan være vanskelig å bruke på overfylte fødeavdelinger.

Ny fosterlydsmåler ga best resultat

Doktorgraden er del av et stort innovasjons- og forskningsprosjekt kalt Safer Births og forskningen er gjennomført ved Haydom sykehus i rurale Tanzania. To studier er utført ved først å teste jordmor-stetoskop mot håndholdt Doppler, så jordmor-stetoskop mot Moyo (en ny kontinuerlig fosterlydsmåler utviklet av Lærdal Global Health) for fosterlydsovervåkning under fødsel. Det var ingen signifikante forskjeller mellom jordmor-stetoskop og hånd-hold Doppler, og fokusgruppe-intervjuer viste at helsearbeiderne likte jordmor-stetoskopet best, dermed ble denne testet mot Moyo i den neste studien. Moyo hjalp helsearbeiderne med å fange opp unormal fosterlyd oftere og tidligere, og ulike tiltak ble iverksatt for å hindre skade/dødsfall, med en trend mot bedre overlevelse i denne gruppen. Studier som er skalert med tanke på overlevelse er anbefalt.

Internasjonalt samarbeidsprosjekt

Safer Births er et internasjonalt samarbeidsprosjekt ledet av Stavanger Universitetssykehus/SAFER og Lærdal Global Health med hovedfinansiering fra Norges Forskningsråd, Lærdal Fondet og Saving Lives at Birth Grand Challenge.

Paschal Mdoe

Paschal Mdoe (41) er fødselslege, gynekolog og leder for forskningsavdelingen ved Haydom sykehus i Tanzania.