MENY

Doktorgrad om gassteknologi

Mohamad Mansouri Majoumerd (30) har tatt doktorgrad på lavutslipps gassturbiner. Avhandlingen undersøker teknologi som kan redusere klimagassutslipp ved omdanning av kull til elektrisitet.

Doktoravhandlingen er en del av prosjektet «Low Emission Gas Turbine Technology for Hydrogen-rich Syngas (H2-IGCC)», et EU-finansiert prosjekt. Motivasjonen var å bruke «rent kull»-teknologi for kraftproduksjon og styrke forsyningssikkerheten for energi i Europa. 

Denne oppgaven handler i hovedsak om systemintegrasjon, ytelsesanalyse og tekno-økonomiske vurderinger av et såkalt IGCC-kraftverk med CO2-fangst før forbrenning. 

Gassifisering
Ideen er å generere syntesegass fra kull via gassifiseringsprosessen og bruke hydrogen-rik syntesegass etter gasskonvertering, gassrengjøring og CO2-fangst (90% reduksjon) for å produsere strøm. Deretter blir den gjenværende varmen i eksosgassen benyttet til å produsere damp og til slutt strøm i dampturbinen. 

I tillegg til tekniske indikatorer på et slikt kraftsystem, leverer avhandlingen prisen på elektrisitet. Dette er en god indikator for å sammenligne ulike kraftproduksjonsteknologier.

Vellykket bruk av syntesegass
Anvendelse av hydrogen-rik syntesegass, som er produsert i det undersøkte kraftverket, har alltid vært vanskelig i gassturbiner. Tester utført i H2-IGCC-prosjektet bekrefter vellykket bruk av hydrogen-rik syntesegass.

Resultatene av denne avhandlingen inkluderer realistiske tekno-økonomiske tall av et slikt energisystemet som vil gi mulighet for bedre beslutningsprosessen på ulike nivåer som teknologileverandører, investorer og politikere. 

Teknologien som er undersøkt i denne avhandlingen bidrar til å redusere klimagassutslipp og gi elektrisitet fra kull på en mer miljøvennlig måte i forhold til konvensjonell kullkraftteknologi.

Resultatene fra avhandlingen og H2-IGCC prosjektet kan også brukes til å støtte økt andel av fornybar energi via nye konsepter som kraft-til-gass.

Om stipendiaten
Majoumerd kommer opprinnelig fra Iran, hvor han blant annet studerte på Sharif University of Technology. Han tok en mastergrad i kjemi og miljø ved UiS før han ble doktorgradsstudent. 

Under arbeidet med avhandlingen var Majoumerd tilknyttet Centre for Sustainable Energy Solutions () og Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi. Hovedveileder var professor Mohsen Assadi. 

Majoumerd forsvarte sin doktorgrad i disputas 12. desember 2014. Avhandlingens tittel er «Integrert gassifisering kombinert syklus kraftverk med fokus på lavt utslipp gassturbinteknologi». Han har nå en stilling som forskningsingeniør ved IRIS. 

Mansouri Majoumerd

Mansouri Majoumerd