MENY

Doktorgrad om hjertesak

I en alder av 77 år har tidligere overlege ved Stavanger Universitetssjukehus Leik Woie disputert til doktorgraden ved Universitetet i Stavanger.

Foto av Leik Woie Leik Woie tar doktorgrad på UiS (Foto: Asbjørn Jensen)

- Jeg har alltid vært interessert i forskning og utvikling, og da jeg ble pensjonert som 70-åring og ikke lenger hadde ansvar for drift og pasientbehandling, så jeg en mulighet for å forske, svarer Woie på spørsmål om hvorfor han bestemte seg for å ta doktorgraden i så pass voksen alder.

- Etter en tid så jeg at noe av det jeg holdt på med kunne sammenholdes og utgjøre et doktorarbeid, forteller disputanten.

Den spreke pensjonisten presiserer at alderen overhodet ikke har vært noe problem og at det har vært en glede å samarbeide med UiS sine eksperter på signalbehandling og statistikk.

Samarbeid med universitetet avgjørende

Woies doktorgradsarbeid baserer seg på et samarbeidsprosjekt mellom Hjerteavdelingen ved Stavanger Universitetssjukehus og Universitetet i Stavanger ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for elektroteknikk og databehandling (IDE), der professorene Trygve Christian Eftestøl, Kjersti Engan og Jan Terje Kvaløy var viktige medspillere.

Om doktorgradsarbeidet sitt sier Woie at det er utviklet nye metoder for å undersøke infarkt-arr i hjertemuskelen ved hjelp av magnettomografi. Disse har vist seg å være langt mer effektive enn de som vanligvis er i bruk for å fastslå arrets lokalisering, størrelse og karakter.

Sikrere metoder

- Metodene viser at hurtig puls som starter i venstre hjertekammer er relatert til arrets størrelse, lengde og tykkelse. Med lettere tilgang til flere måleresultater kan metoden også brukes til å vurdere faren for utvikling av alvorlig rytmeforstyrrelse, i behandling av hjertesvikt eller til vurdering av behovet for kirurgi eller elektrofysiologiske undersøkelser av hjertet, sier Woie.

- Vi ønsket å undersøke om det var mulig å forutse hvordan hjertet vil oppføre seg ut fra en vurdering av hvordan arr-områdene i hjertet utvikler seg, og dermed forhindre nye infarkter eller alvorlige rytmeforstyrrelser, forklarer Woie.

Kongens gull

Leik Woie ble i 2008 tildelt kongens fortjenstmedalje i gull for sin innsats for hjertemedisin, for å ha initiert Hjertelaget og for sin omfattende forskning.

Woie var og med på å sette i gang den såkalte «hjertebrua» til Skottland og sikret at flere hundre rogalendinger fikk nødvendig behandling som den gang ikke var tilgjengelig lokalt.

- Så lenge du har helsen i behold er det viktig å fortsette med det du brenner for, sa Leik Woie om sin aktive alderdom den gangen – og har ikke lettet merkbart på gasspedalen siden.

Disputanten har fra før av en æresdoktorgrad ved Det Katolske Universitetet i Salta i Argentina.

Hjertegod

Stavanger har ofte blitt omtalt som ett av de tryggeste stedene å få hjertestans. Årsaken er den regionale ekspertisen på området og samarbeidet mellom SUS, UiS og Lærdal Medical på overvåking og behandling av hjertet.

- Hvor viktig har samarbeidet mellom fagmiljøene ved Sentralsjukehuset og Universitetet i Stavanger vært for arbeidet for bedre helse og et tryggere liv?

- Helt nødvendig! Medisinsk forskning vil gjøre fremskritt når personer med forskjellig kompetanse samarbeider. Og hvorfor kan ikke medisinsk forskning og annen forskning få samme muligheter som oljeindustrien har? Dersom staten tar 78 prosent av utgiftene enten et prosjekt blir vellykket eller ikke, så tror ikke det skal bli vanskelig å skaffe de resterende 22 prosentene av risikokapitalen!

Stavanger er fremdeles ledende innen hjertestans utenfor sykehus, mener Woie, men legger samtidig vekt på viktigheten av den enkeltes ansvar for et balansert kosthold, ikke for mye mat, fornuftig fysisk aktivitet og ingen røyk.

Tekst: Lars Gunnar Dahle
Foto: Asbjørn Jensen