MENY

Doktorgrad om plantevekst

Else Müller Jonassen disputerte til phd-graden 30. november. Ho har forska på korleis plantar sørgjer for å oppnå optimal vekst.

Plantane tek opp uorganisk nitrogen frå jorda og omdannar det til aminosyrer som er byggestener for proteiner.

Nitrat reduktase er et enzym som katalyserer første trinn i denne prosessen. Vi har undersøkt hvordan plantene regulerer oppbygging og nedbrytning av nitrat reduktase slik at de oppnår optimal vekst og utvikling.

Jonassen har vore tilknytt Institutt for matematikk og naturvitenskap ved Universitetet i Stavanger og var stipendiat på doktorgradsområdet Biologisk kjemi. Rettleiaren hennar var Cathrine Lillo.

Avhandlinga har tittelen: ”Regulation of nitrate reductase. Light effects and interacting proteins”.