MENY

Doktorgrad om risikostyring i olje- og gassprosjekter

Alireza M. Gelyani tar doktorgraden ved Universitetet i Stavanger 9. desember 2014. Hans avhandling dreier seg om hvordan ledere kan få bedre beslutningsgrunnlag i usikre offshore-prosjekter.

Prosjekter innenfor olje- og gassindustrien kjennetegnes ved at det eksisterer store inntekter og kostnader, samtidig med at det er et potensial for tap av liv og store miljøødeleggelser.

Når beslutninger skal tas i slike prosjekter er det viktig å vektlegge inntekter og kostnader opp mot hverandre, samtidig som en tar hensyn til det faktum at store ulykkeshendelser kan inntreffe.

Det er imidlertid en stor utfordring hvordan dette skal gjøres i praksis.

Nye prinsipper
I sin avhandling har Gelyani utviklet ny kunnskap, nye prinsipper og metoder for å bedre beslutningsgrunnlaget i prosjekter som kjennetegnes av høy usikkerhet. Avhandlingen tar opp to hovedtema:

  1. Utfordringer i hvordan en skal balansere økonomi opp mot sikkerhet når ressursene er begrenset
  2. Håndtering av usikkerhet i forskjellige typer beslutningsproblem.

Avhandlingen
Avhandlingen har tittelen "Contributions to Risk Management – Safety, Econonmics & Uncertainty Treatment in Risk-Informed Decision-Making".

Hovedveileder for arbeidet har vært professor Eirik Bjorheim Abrahamsen ved Universitetet i Stavanger.

Alireza M. Gelyani (32) er utdannet Master of Science i offshoreteknologi ved Universitetet i Stavanger (2011). Han er nå ansatt som Asset Integrity Engineer ved IKM Operations AS i Sola.

Mer informasjon om disputasen

Alireza M. Gelyani

Alireza M. Gelyani