MENY

Doktorgrad om samarbeid i olje- og gassindustrien

Mandag 29. april forsvarer Yu Bai (33) sin doktorgrad i offshoreteknologi. Han har forsket på integrerte planleggingsoperasjoner i olje- og gassindustrien.

Integrerte operasjoner (IO) er et samlebegrep for nye driftsformer, arbeidsprosesser og metoder som blir gjort mulig ved å ta i bruk nyvinninger innenfor informasjonsteknologi. Dette har skapt nye muligheter for innovasjon og økt utvinning på norsk sokkel.

Som del av dette, er integrert planlegging (IP) blitt et begrep for nye måter å håndtere kompliserte planleggingsprosesser på.

Yu Bai har i sitt doktorgradsarbeid utført en detaljert studie av integrerte planleggingsprosesser ved å bruke en konkret case fra industrien.

Økt verdi
Avhandlingen hans utdyper erfaringene og lærdommene som er gjort hittil og foreslår forbedringer av dagens praksis for å planlegge kompliserte prosesser.

Disse er ikke begrenset til spesielle prosjekter, men fleksible og kan tilpasses ulike oljefelt. Dermed kan industrien oppnå økt verdi innen økonomi, sikkerhet eller miljø.

Disputas mandag
Yu Bais avhandling har tittelen «Kollaborative arbeidsprosesser i integrerte olje- og gassproduksjonsmiljøer: Utvikling og implementering av integrert planlegging.»

Den skal han forsvare i disputas ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet på UiS mandag 29. april.

Veiledet av CIAM
Yu Bais doktorgradsarbeid ble finansiert av Forskningsrådet, ConocoPhillips Scandinavia og Senter for industriell teknologi og driftsledelse (CIAM). Hans veileder har vært professor ved UiS og leder av CIAM, Jayantha P. Liyanage.

Yu Bai er 33 år gammel og kommer fra Beijing, Kina. Han har en mastergrad fra Teknisk Universitet i Berlin og har de siste årene vært stipendiat ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi (IKM) ved UiS. Bai er ansatt i GE Oil & Gas.

Les mer om doktorgradsprogrammet i

Portrett av stipendiat Yu Bai

Yu Bai forsvarer sin doktoravhandling ved UiS mandag 29. april.