MENY

Doktorgrad om samarbeid og fordeling

Torsdag 26. mars disputerer Åshild Auglænd Johnsen ved Handelshøgskolen ved UiS for ph.d.-graden Samfunnsvitenskap med avhandlingen «Essay om samarbeid og fordeling».

Tillit mellom innbyggere og til samfunnets institusjoner er avgjørende for økonomisk vekst og velstand. Tillit gjør det enklere for mennesker og bedrifter å handle med hverandre og å skape verdier. Det er dermed av betydning for økonomifaget å forstå hvordan tillit og samarbeid oppstår og ikke minst opprettholdes.

I denne avhandlingen studerer Johnsen tillit og samarbeid ved bruk av kontrollerte eksperimenter. Sammen med professor Ola Kvaløy finner hun blant annet at samarbeid styrkes når det er basert på tillit og gjensidighet. I et annet arbeid finner Johnsen at samarbeid styrkes når det går utover en uskyldig tredjepart.

Samarbeid som går ut over fellesskapet
I et eksperiment lar Johnsen deltakerne spille to varianter av fangens dilemma-spill. I et klassisk fangens dilemma-spill kan begge deltakerne få mest når de begge samarbeider, for eksempel 40 kroner hver. Men dersom den ene ikke samarbeider får den 50 kroner, mens den som ville samarbeide, får 12 kroner, altså mye mindre. Det er dermed risikabelt å forsøke å samarbeide. Dersom ingen av dem samarbeider, får begge 25 kroner.

Stilt overfor dette valget kan forskerne finne ut hvor mange prosent av deltakerne som ønsker å gå inn i et samarbeid eller ikke.

Johnsen sammenligner det klassiske fangens dilemma-spill med en variant hvor deltakerne bidrar til fellesskapet når de lar være å samarbeide. Dette skulle lede til mindre samarbeid, fordi det å la være å samarbeide nå også innebærer at de bidrar positivt til fellesskapet.

– Jeg observerte i stedet at samarbeidet styrkes når det går utover fellesskapet. Deltakerne velger oftere å samarbeide, og samarbeidet varer lengre – når det går utover en tredjepart. Dette illustrerer at relasjoner kan spille en rolle i situasjoner hvor samarbeid går utover fellesskapet, som ved korrupsjon og kartellvirksomhet. Dette er altså en type samarbeid som ikke er til det beste for samfunnet, forklarer Johnsen.

Fordeling i Kina
Temaet for to andre arbeider i avhandlingen er utvikling og fordeling i Kina.

Måling av vekst, fordeling og fattigdom krever gode og detaljerte data, som ofte ikke finnes. I en studie sammen med Ingvild Almås bruker Auglænd Johnsen kinesiske husholdningers forbruk til å estimere levekostnader for kinesiske provinser – mange på størrelse med europeiske land.

I en annen studie – med Ingvild Almås og Andreas Kotsadam – spør de om lys målt av satellitter i det ytre rom kan fortelle noe om velferd og fattigdom.

Felles for begge studiene er at de finner at fattigdom i Kina har blitt redusert de siste 30 årene.

–  Reduksjonen i fattigdom er mindre enn hva Verdensbanken finner, forklarer Johnsen, som legger til at uten en stor fattigdomsreduksjon i Kina har ikke FN sine Millenniumsmål for fattigdomsreduksjon blitt oppnådd allikevel.

Disputas og prøveforelesning
Johnsen er stipendiat ved Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger. Hun disputerer torsdag 26. mars kl. 12. I forkant av disputasen blir det prøveforelesning kl. 10, oppgitt emne er: «Inequality aversion. Theory and evidence.»

Både prøveforelesning og disputas avholdes i EAL-317 i Ellen og Axel Lunds hus, og er åpne for alle interesserte. 

Professor Ola Kvaløy har vært hovedveileder for Johnsen, medveileder har vært professor Mari Rege og førsteamanuensis Ingvil Almås.

Disputasen ledes av dekan Einar Marnburg, Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger.

Åshild Auglænd Johnsen

KORRUPSJON: Åshild Auglænd Johnsen undersøker i sin avhandling hvordan sosiale preferanser påvirker korrupsjon.