MENY

Doktorgrad om sikkerhetsstyring av kraftnett

Ruth Østgaard Skotnes (39) fra Stavanger avlegger i dag, 2. oktober 2015, doktorgrad ved Universitetet i Stavanger. Hun har forsket på utfordringer for sikkerhetsstyring av nettselskaper knyttet til kraftforsyning.

De siste årene har økt bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) for å overvåke, kontrollere og operere kraftforsyningen gitt nettselskapene nye utfordringer.

Resultatene fra studien viser blant annet at den rette balansen mellom bruk av preskriptive, detaljerte regler versus funksjonelle regler (selvregulering og internkontroll) som prinsipper for å kontrollere risiko og ivareta sikkerhet kan være vanskelig å finne.

Studiens data ble samlet inn ved hjelp av undersøkelser, i tillegg til intervjuer, observasjonsstudier og dokumentstudier.

Skotnes viser i studien at tekniske standarder for styring av IKT-sikkerhet har både styrker og svakheter. Både å bruke og ikke bruke disse standardene kan gi utfordringer knyttet til sikkerhetsstyring av selskapene.

Studien antyder også at brukere av IKT-systemer i nettselskapene (både ledere og ansatte) vurderer risikoen for funksjonsfeil i eller dataangrep mot disse systemene som lav.

Engasjement blant ledelsen er viktig for sikkerhetsarbeidet i nettselskapene. Bruk av bevisstgjøring- og opplæringstiltak knyttet til IKT-sikkerhet ser ut til å variere mye mellom de ulike nettselskapene. Dette kan være en utfordring fordi mangel på bevissthet kan føre til lite årvåkenhet blant brukere av IKT-systemer og dermed gi større mulighet for misbruk.

Skotnes sin avhandling har tittelen: «Challenges for safety and security management of network companies due to increased use of ICT in the electric power supply sector». Hun forsvarer avhandlingen i disputas ved UiS fredag 2. oktober 2015.

Ruth Østgaard Skotnes har hovedfag i administrasjons- og organisasjonsvitenskap fra Universitetet i Bergen. Hun er i dag ansatt som forsker og universitetslektor ved IRIS og Universitetet i Stavanger. Hennes doktorgradsarbeid er knyttet til Seros (Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet).

Tekst: Benedicte Pentz

Portrett Ruth Østgaard Skotnes

Engasjement blant ledelsen er viktig for sikkerhetsarbeidet i nettselskapene, viser Ruth Østgaard Skotnes sitt doktorgradsarbeid. (Foto: Asbjørn Jensen)