MENY

Doktorgrad om svovelforbindelsers elektrokjemi

Erling Emerson Skavås disputerer fredag 25. mai ved Universitetet i Stavanger med avhandlingen ”Characterization of sulphur compounds and studies of their effect on corrosion”.

Disputasen finner sted i auditorium E-164, Kjølv Egelands hus, fredag 25. mai kl. 12.15, inngang sør. Prøveforelesning finner sted samme sted og dag klokken 10.00. Emne for prøveforelesningen er ”Localised corrosion on Duplex steel”. Både disputas og avhandling er åpne for alle interesserte og avhandlingen er tilgjengelig for gjennomsyn på biblioteket ved Universitetet i Stavanger.

Om avhandlingen

Svoveloksider som sulfitt og ditionitt kan brukes til å fjerne oksygen fra vann i lukkede vanndistribusjonssystemer som for eksempel fjernvarmeanlegg eller i offshoreanlegg. Dersom for mye sulfitt eller ditionitt tilsettes i forhold til oksygeninnholdet i vannet vil overskuddet av sulfitt og ditionitt reduseres til sulfid i kontakt med jern eller stål og danne jernsulfid på innsiden av rørledningene. Denne sulfidfilmen øker risikoen for innvendig korrosjon av rørledningene. Det har derfor vært ønskelig å utvikle en metode som gjør det mulig å kontinuerlig måle konsentrasjonen av sulfitt og ditionitt i vann.

I avhandlingen har Skavås sett på sammenhengen mellom korrosjonshastighet av karbonstål og filmvekst av jernsulfid i vann som inneholder forskjellige typer svovelforbindelser. Han har også studert reaksjonsmekanismen for oksidasjon av sulfitt ved hjelp av platinaelektroder og sett på sammenhengen mellom diffusjonsgrensestrøm og konsentrasjonen av sulfitt i vann. Resultatene viser at det er mulig å bruke en elektrokjemisk metode for å måle konsentrasjonen av sulfitt i en vannløsning.

Erling E. Skavås er født i 1971 og vokste i Langevåg utenfor Ålesund. Han er utdannet sivilingeniør ved NTNU i Trondheim. Doktorarbeidet ble utført under veiledning av førsteamanuensis Tor Hemmingsen, Institutt for matematikk og naturvitenskap, Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger.

Bedømmelseskomiteen består av professor Erika Kálmán, Technical University of Budapest, Ungarn, førsteamanuensis Lisbeth R. Hilbert, Danmarks Tekniske Universitet, Lyngby, Danmark og førsteamanuensis Kåre B. Jørgensen, Institutt for matematikk og naturvitenskap, Universitetet i Stavanger.

Leder av disputasen: Professor Peter Ruoff, Institutt for matematikk og naturvitenskap, Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.