MENY

Doktorgrad om væskepartikkeltransport i rør

Herimonja Andrianifaliana Rabenjafimanantsoa (Benja) disputerer tirsdag 29. mai ved Universitetet i Stavanger med avhandlingen ” Particle transport and dynamics in turbulent Newtonian and non-Newtonian fluids”

Disputasen finner sted i auditorium E-164, Kjølv Egelands hus, tirsdag 29. mai kl. 12.15, inngang sør. Prøveforelesning finner sted samme sted og dag klokken 10.00. Emne for prøveforelesningen er ”Displacement of drilling fluids during well cementation processes”. Både disputas og avhandling er åpne for alle interesserte og avhandlingen er tilgjengelig for gjennomsyn på biblioteket ved Universitetet i Stavanger.

Om måleteknikken
Avhandlingen omhandler sammenhengen mellom virvelinduserte bevegelse og turbulens i væsker som transporterer sandpartikler i rørstrømning. Studiet kommer inn under fagfeltet ”Flerfasestrømning” - det vil si samtidig strømning av flere faser. Dette er den vanligste forekommende strømningstypen i naturen. Atmosfæriske skyer så vel som partikkeltransport i elver og på sandstrender er eksempler på dette. Industrianvendelser er for eksempel olje-gass strømning i rør og hullrensing av borekaks under oljeboring. Dette var også motivasjonen for doktorgradsarbeidet. I eksperimentene ble laserbasert hastighetsmåler (Particle Image Velocimetry) og ultralydutstyr (Ultrasonic Velocity Profiler) brukt. PIV er en optisk-numerisk teknikk basert på analyse av bilder av strømningsfeltet. Med denne metoden oppnås svært god romlig oppløsning. UVP er en tilsvarende akustisk teknikk for måling av strømningsprofil. UVP er godt egnet til bruk for måling i ugjennomsiktige fluid. Sammenligning av teori og eksperimenter ble gjort med datamodeller (CFD).

Om avhandlingen
Det vitenskapelige arbeidet gikk ut på å bygge gjennomsiktige strømningsrigger i små- og mellomskala med varierende kompleksitet. Disse ble brukt til strømningsstudiene med væsker pluss partikler. Reologiske (”viskositets”) effekter er også inkludert. Eksperimentene skal danne utgangspunkt for forbedrete modeller av væskepartikkel strømning og hullrensing i oljebrønner. Resultatene viser at sanddyner dannes under turbulent transport av sandpartikler i rør ved ”middels høye” hastigheter. Analyse og visualisering av strømning over dynene ble gjort med PIV og UVP. Benja har også utviklet en metode for kalibrering og verifisering med UVP synkronisert med PIV. Både turbulens og koherente strømnings- og dynestrukturer ble målt.

Benja er utdannet sivilingeniør ved UiS i Stavanger. Doktorarbeidet ble utført under veiledning av Professor Rune W. Time, Institutt for Petroleumsteknologi ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger. Medveileder har vært Professor II Arild Saasen, Universitet i Stavanger og Statoil.

Disputas
Bedømmelseskomiteen består av Professor Evren Ozbayoglu, Middle East Technical University of Ankara, Tyrkia, Seniorforsker Datta Biplab Kumar, Høgskolen i Telemark, Porsgrunn og Førsteamanuensis Thor Martin Svartås, Institutt for Petroleumsteknologi, Universitetet i Stavanger.
Leder av disputasen: Instituttleder, Professor Svein M. Skjæveland, Institutt for Petroleumsteknologi, Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

Disputasen finner sted tirsdag 29. mai 2007 kl. 12.15 i auditorium E-164, Kjølv Egelands hus, inngang sør.

Prøveforelesning kl 10.00 samme sted. Oppgitt emne for prøveforelesningen:

"Displacement of drilling fluids during well cementation processes"

Herimonja Andrianifaliana Rabenjafimanantsoa er fra Madagaskar og er siv.ing. i petroleum fra Høgskolesenteret i Rogaland i 1992. Han har vært ansatt ved RF-Rogalandsforskning som prosjektmedarbeider i 1992-1993, og var avdelingsingeniør ved HSR i 1994-1996.

Rabenjafimanantsoa var prosjektsekretær i Det Norske Misjonsselskap på Madagaskar i 1997-2002, og ble stipendiat ved HiS/UiS, i 2002.