MENY

Doktorgrad om vindkast og nye brokonsepter

Hvordan sikrer vi at rekordlange broer over norske fjorder tåler ekstreme vindstyrker? Det er temaet for Etienne Cheynets nylig avlagte doktorgrad.

Utvikling av nye brokonsepter for å krysse fjorder som er flere kilometer brede og flere hundre meter dype, er blant de største utfordringene knyttet til mulig utbygging av Fergefri E39. Cheynets avhandling har som formål å bidra til bedre og sikrere design av slike superlange broer med hensyn på ekstrem vindstyrke og vindkast.

Doktoranden har undersøkt gyldigheten av den gjeldende teorien for brosvingninger forårsaket av urolig vind (turbulens). Han har også studert metoder for identifikasjon av dynamiske broegenskaper, basert på omfattende vind- og vibrasjonsmålinger på Lysefjordbrua.

Terrenget påvirker

Avhandlingen viser hvordan vindforhold på brostedet styres av omkringliggende varierende terreng og at vindkast fra indre delen av fjorden forårsaker noe større vibrasjoner enn forventet.

En unik del av oppgaven var å teste utstyr for fjerne, optiske vindmålinger (såkalte lidarer, LIght Detection and Ranging) på brostedet.

Testene viste at slike målinger kan være nyttige for nye broprosjekter, blant annet for å knytte vindforhold midt i fjorden til målinger fra målemaster på land.

Om disputasen

Avhandlingen har tittelen «Vind-induserte svingninger av en hengebro: en studie i full skala» (lenke til avhandling, åpner i nytt vindu). Cheynet forsvarte doktorgraden i disputas ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, UiS, den 16. desember.

Hovedveileder for arbeidet har vært professor Jasna Bogunovic Jakobsen og medveileder professor Jonas Thor Snæbjörnsson.

Samarbeid om vindmåling

De optiske vindmålingene ble foretatt i samarbeid med Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (med deltakelse fra Universitetet i Bergen og Christian Michelsen Research) og Danmarks Tekniske Universitet. Langtids vind- og vibrasjonsmålinger er utført med støtte fra og i samarbeid med Statens vegvesen. 

(27) er fra Marseille, Frankrike. Han er utdannet ingeniør og jobber nå som postdoktor ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi ved UiS.  

 

Etienne Cheynet har tatt doktorgrad i vindlast på broer

Etienne Cheynet har tatt doktorgrad i vindlast på broer