MENY

Domkirken smuldrer opp, i hvert fall noe av den

Søndre sakristi i Domkirken i Stavanger står foran en omfattende oppussing både inne og ute. De neste månedene skal vegger renses, fuger ordnes og skadet steiner byttes. Eller skal de det? Sammen med Riksantikvaren står konservator på Arkeologisk museum, Ann Meeks overfor et vanskelig valg.


- Heldigvis er det ikke jeg som tar avgjørelsen, det er det Riksantikvaren som gjør sier Meeks. Hun har i lang tid vært i dialog med arkitekten for Domkirke-prosjektet, Helge Schjelderup, og lenge visst at den utvendige steinen trenger reparasjoner. Men i hvilken grad dette skal gjøres er enda ikke sikkert. En avgjørelse skal imidlertid foreligge om kort tid.

Vanskelig vurdering
- Kleberstein i sakristiet på kirkens søndre tårn har de siste par årene blitt såpass skadet av langvarig forurensing og mye vær, at deler av steinene har falt ned. I løpet av fjoråret ble mer enn ti steinfragmenter fra forskjellige steder plukket opp. Steinenes forfatning slik den er nå, er ikke hensiktsmessig, og det er uforsvarlig å vente med å ordne dette, sier Meeks som ble overrasket over de dårlige forholdene da hun kom opp på stillaset. Noen kunne bli skadet dersom de fikk en stein i hodet.


I tillegg til at steinen er skadet av det konservatoren betegner som en sort skorpe – forårsaket av blant annet 70-tallets eksosutslipp og miljøskadelige fyring. Muren er full av vann på grunn av tidligere restaureringer med sement. Dette har forårsaket store skader ved utvikling av saltutfellinger i klebersteinens overflate på innsiden av kirken, men også utendørs.


I tillegg har Meeks funnet hele marihønekolonier, inn under steinens overflate. Mengder av det de i domkirken kaller ”munkelus”, eller ”panserdyr” koser seg også under de sorte skorpene.

Krevende og spennende arbeid
- Utfallet av dette prosjektet befinner seg nå i skjæringspunktet reparasjon / konservering.
Sammen med billedhogger Jos Otten fra Bergblå skal Meeks først rense sakristiet innendørs, før de etter riksantikvarens anbefaling gir seg i kast med arbeidet utendørs. I løpet av høsten tar de sikte på at Domkirkens søndre tårn er helt i tråd med Kulturminneloven. Foreløpig er det ikke avsatt tid for restaurering av nordre tårn.


Meeks har stor innvirkning på prosjektet og er den som lager anbefalingene som Riksantikvaren skal vurdere.
- Vurderingen innebærer at jeg må gå inn i alle detaljer, som kjemiske sammensetninger, kildematerialet og hvilken rolle klimaforholdene har spilt, forteller Meeks.
 

Hun ble ferdig med en mastergrad i arkitekturvern i høst og har god faglig tyngde for å vurdere prosjektet.- Dersom Riksantikvaren vurderer det slik at skadet kleberstein skal repareres, vil det føre til en del hoggearbeid for meg og Otten, forteller hun.
De skadede steinene har Meeks allerede merket og vil på klarsignal fra Riksantikvaren bestille klebersteiner fra Mosjøen . Det må også bevilges midler til prosjektet.
- Stein fra domkirken kommer fra lokale brudd, i alt mer enn fem ulike, men disse er tomme i dag.