MENY

Drøfter medisinutdanning i Stavanger

Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA) inviterer til åpent møte med foredrag ved fagdirektør Stein Tore Nilsen og professor Jan Petter Larsen, begge fra Stavanger Universitetssjukehus (SUS). Møtet finner sted torsdag 22. april kl. 1900 på Arkeologisk museum.

Stavanger Universitetssjukehus (SUS) er Norges 4. største sykehus med ansvar for 325 000 innbyggere. De senere årene er det bygget opp betydelig akademisk kompetanse med 15 medarbeidere som er professorer og over 80 ansatte med doktorgrad.

Årlig disputerer 10 - 15 medarbeidere og det publiseres mer enn 100 artikler i internasjonale tidsskrift. Hele 43 % av norske medisinere får sin utdannelse i utlandet, ofte fra engelskspråklige tilbud i Øst-Europa. Det er mulig å "hente hjem" flere av disse. Pasientgrunnlaget og kompetansen ved SUS gjør at dette er godt rustet til å møte økt krav til undervisning og
forskning i fremtiden.

Informasjon om arrangementet ved henvendelse til ntvamail@ntva.ntnu.no eller telefon 73 59 54 63

Møtet er åpent for alle interesserte.

Påmelding er ikke nødvendig.