MENY

Dysleksiforskere søker ny forståelse på Lesesenteret

Kan forskning fra Lesesenteret være inngangsporten til ny forståelse av dysleksi? Denne uken kommer verdensledende forskere på dysleksi til Stavanger for å diskutere funn fra På Sporet-prosjektet.

16. og 17. oktober møtes noen av verdens viktigste forskere på dysleksi til workshopen ”Learning and Dyslexia” på Lesesenteret, Universitetet i Stavanger. Professor Per Henning Uppstad og hans kolleger i På Sporet-prosjektet arrangerer workshopen, og ser frem til å samle anerkjente, internasjonale forskere på Lesesenteret.

– Det viser at forskningen vår er høyst relevant, også i en internasjonal sammenheng, sier førsteamanuensis Oddny Judith Solheim ved Lesesenteret.

Formålet med workshopen er å se på hvordan man kan benytte datamateriale fra blant annet På Sporet-prosjektet til å få nye forståelser av dysleksi og bringe dysleksiforskningen videre.

– Som professor Finn Egil Tønnessen blant annet har synliggjort i boka «Can We Read Letters?», har dysleksiforskningen på mange måter stått på stedet hvil i flere generasjoner, til tross for at det er et felt som har fått mye oppmerksomhet. Det er behov for å se på nye sammenhenger og komme videre. Vi håper denne workshopen vil være et steg på veien, sier Solheim.

Les også: På Sporet: Tidlig innsats virker

Data fra lesespill
Workshopen tar utgangspunkt i to studier: Lesesenterets På Sporet-prosjekt, og det finske forskningsprosjektet All Read. Forskerne skal se på data om læringsforløp, blant annet hentet fra lære å lese-spillet Graphogame som er brukt i På Sporet-prosjektet. I På Sporet har førsteklassinger brukt Graphogame som en del av leseopplæringen. Spillet lagrer alle data om elevenes kobling av lyder med bokstaver og ord i spillet. Ved å analysere elevenes vei gjennom spillet, kan forskerne se hvordan læringsforløpet foregår hos elevene som sliter med lesing. 

Les også: Dataspel kan fange opp dysleksi hos minoritetselevar

– Dysleksiforskning har tradisjonelt hatt fokus på kognitiv tilnærming og fonologisk bevissthet. Nå ser vi at læringsprosessen til dyslektikere får stadig mer oppmerksomhet. Ved å samle forskere med ulike innfallsvinkler, håper vi at vi i løpet av workshopen vil få enda bedre innsikt i hvordan vi kan bruke dataene fra Graphogame og På Sporet til å bringe dysleksiforskningen og dysleksi-definisjonene videre, sier Solheim.

Jente som løser leseoppgaver på nettbrett

Forskerne skal se på data om læringsforløp. (Foto: Elisabeth Tønnessen.)