MENY

Edwin Andrew Chukwudeme disputerer

Edwin Andrew Chukwudeme disputerer for Ph.D-graden fredag 25. september 2009 med avhandlingen “Investigating the Factors Influencing Recovery of Asphaltenic Oil by Water and Miscible CO2 Flooding”.

Norsk tittel: Undersøkelse av faktorene som påvirker produksjon av asfaltensk olje ved hjelp av vann og blandbar CO2-flømming.
Disputasen finner sted fredag 25. september kl. 12.15 i Kjølv Egelands hus, auditorium E-164, inngang sør.
Prøveforelesning kl 10.00 samme sted. Oppgitt emne for prøveforelesningen:

“CO2 sequestration – experimental and numerical studies of long term storage of CO2 in aquifer” (CO2-lagring – eksperimentelle og numeriske studier av langsiktig CO2-lagring i vannførende sjikt).
Om avhandlingen

CO2-injisering har både økonomiske og miljømessige formål. Det oppstår et samspill mellom den injiserte CO2, reservoarformasjonen og væskene i reservoaret.
Hovedformålet med avhandlingen er å komme frem til en bedre forståelse av de faktorer som påvirker produksjonen av asfaltensk olje ved hjelp av vann og CO2-flømming.  Det legges spesiell vekt på asfalteners og ioners effekt på de forskjellige prosessene for oljeproduksjon, som telge av CO2-flømming, VAG-injeksjon (vann alternerende med gass) og vanninjeksjon.

Arbeidet bidrar til petroleumsteknologisk litteratur på tre forskjellige områder: virkningen av asfaltener og naturlige tensider som i olje, på bergartens fuktningsgrad, effekten av trykk og CO2 konsentrasjon på asfaltenutfelling samt virkningen av fuktningsgrad og blandbarhet på oljeproduksjon.

Det ble utviklet en modell på grunnlag av oppløselighetsparametre for asfaltener. Denne modellen gjorde det mulig å identifisere effekten av trykk og temperatur sammenlignet med  CO2 i asfaltenutfelling. Det blir også demonstrert at det er trykkfallet og ikke strømningstrykket som innvirker på asfaltenutfellingen. Dessuten ble det utviklet et ternært diagram som gir en oversikt over faktorer som påvirker asfaltenutfellingen.

Den sekundære  CO2-flømmingen er lite effektiv sammenlignet med vannflømming. Tertiær CO2-flømming produserer mer olje enn vannflømming.

Arbeidet er beskrevet i fire vitenskapelige artikler.
 

Edwin Andrew Chukwudeme er fra Nigeria og har bachelor-grad i engineering fra Universitet i Benin 1998. Han har mastergrad i petroleum engineering ved Institutt for petroleumsteknologi 2006.
 

Komiteen består av:
Professor K. K. Mohanty , The University of Texas at Austin USA
Professor O. Torsæter, Universitetet i Trondheim
Professor J.R. Ursin, Universitetet i Stavanger (administrator).
Hovedveileder: Professor A. A. Hamouda, Universitetet i Stavanger                              

Leder av disputasen: Instituttleder Svein M. Skjæveland, Institutt for petroleumsteknologi, Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, UiS.