MENY

Eksport av norsk miljøkompetanse til Brasil

Jonny Beyer fra UiS og IRIS Biomiljø var nylig i Rio de Janeiro for å arrangere et kurs for det brasilianske oljeselskapet Petrobras. Det tok opp hvordan olje- og gassindustrien i Norge arbeider med miljøspørsmål og hvordan miljøreguleringen av norsk olje- og gassektor er organisert.

De cirka 40 deltagerne på kurset var hovedsakelig fra Petrobras, men også flere forskningsinstitutter var representert. Tilbakemeldingene fra kursdeltagerne er gode.


Nytt IRIS-prosjekt

Kurset var en tre dager lang intensivutgave av masternivåkurset ”Offshoreindustrien og det ytre miljø”, som har blitt undervist i ved UiS siden 2007.

Det inngår som en leveranse i et nylig oppstartet IRIS-prosjekt som er finansiert av Petrobras. Også andre aktiviteter inngår i prosjektet.


Interessante for industrien

– Vårt prosjekt viser at fagmiljøer innenfor forskning og utdanning i Stavanger er interessante for industrien der ute, noe som selvfølgelig er både gledelig og viktig for oss. Det viser også at et nært faglig samarbeid mellom UiS og IRIS er viktig, sier Jonny Beyer, førsteamanuensis II ved UiS og seniorforsker ved IRIS Biomiljø.

Brasiliansk oljeindustri er i sterk vekst. Petrobras er allerede verdens tredje største oljeselskap og er Sør-Amerikas største industrikonsern. Mange forventer at Petrobras vil bli en svært viktig prosjektkunde for norske kompetansemiljøer innenfor offshoresektoren i årene som kommer.

– Vi håper derfor dette prosjektarbeidet for Petrobras skal lede til flere tilsvarende internasjonale oppdrag for oss i tiden framover, sier Beyer.

Prosjektet skal nå følges opp ved at en gruppe fra Brasil kommer til Stavanger for mer kursing før et ytterligere kurs skal arrangeres i Brasil senere i vår.