MENY

Ekstraordinært møte i Styret for Universitetet i Stavanger 30. mars 2011

Det holdes ekstraordinært møte i styret for UiS onsdag 30. mars kl. 09.00 i Arne Rettedals hus, 4. etasje.

Saksliste og vedlegg til styremøtet 30. mars 2011 (pdf - 1 mb)

Saksliste:
US 31/11 Godkjenning av innkalling og saksliste
US 32/11 Særprotokoll fra styremøte 15. februar – unntatt offentlighet (Offentlighetsloven §25)
US 33/11 Ansettelse i åremålsstilling som universitetsdirektør – unntatt offentlighet (Offentlighetsloven §25)
US 34/11 Orienteringssak - lekkasjer av fortrolige dokumenter til media
Eventuelt