MENY

Ektefeller pensjonerer seg samtidig

Når en ektefelle pensjonerer seg tredobles sannsynligheten for at også den andre vil pensjonere seg i løpet av det neste året.

I en fersk studie konkluderer forskere med at ektefeller i relativt stor grad koordinerer sin pensjonering. 1764 menn og kvinner i alderen 50 til 74 har deltatt i studien.

Dataene er hentet fra den norske NorLAG-studien fra årene 2007 og 2008 og fra registerdata til 2011. Flesteparten av respondentene som er inkludert i studien var mellom 50 og 59 år under intervjuene, og om lag 60 prosent hadde utdanning fra høgskole eller universitet.

– Når en ektefelle pensjonerer seg, er sjansen stor for at den andre også vil gjøre det innen tre år, sier førsteamanuensis Trude Furunes ved Norsk hotellhøgskole ved Universitetet i Stavanger.

– Etter høy alder er tidspunktet for ektefellens pensjonering det som virker mest inn på valget om å pensjonere seg, forklarer hun.

Fritid framfor inntekt
Furunes leder prosjektet «Retirement decision processes, and their antecedents and outcomes» som er finansiert av Forskningsrådet. Studien, som er en del av dette prosjektet, har vært ledet av forsker Astri Syse ved Statistisk sentralbyrå.

En forklaring på funnene kan være at ektefeller i Norge ønsker å få mer tid sammen som pensjonister. I andre land er det vanligere at den av ektefellene som fortsatt i er jobb, må jobbe lenger før han eller hun pensjonerer seg, for å sikre hjemmets inntekt.

Slik er det ikke i Norge, i følge Furunes.

– Det kan hende det er det norske velferdssystemet som påvirker utfallet her. Gode ordninger i Norge gjør at ektefeller kan velge å få mer fritid sammen som pensjonister, sier hun.

Skift- og industriarbeid
Ifølge Furunes er sjansen mindre for å ville pensjonere seg hvis man har det bra og er lykkelig, eller hvis man opplever at arbeidsoppgaver i hjemmet er urettferdig fordelt. Tilfredshet med selve ekteskapet eller med arbeidsplassen har imidlertid lite å si for valget om å pensjonere seg.

Men eldre arbeidstakere som ikke opplever selve arbeidet som viktig, velger oftere enn andre å gå av med pensjon. Industriarbeidere og arbeidstakere med forverra arbeidsevne velger også oftere å gå av.

Det samme gjelder for skiftarbeidere og midlertidig ansatte. Og hvis ektefeller oppfordrer en til å gå av, øker også sjansen for å gjøre det.

Når det gjelder eldre arbeidstakere med lav utdannelse er sjansen større for å velge å gå av med pensjon enn for arbeidstakere med høyere utdanning. Det samme gjelder for arbeidstakere med lavest inntekt og for arbeidstakere med dårlig helse.

Studien publiseres i tidsskriftet Resarch on Aging i 2014.

Eldre ektepar (illustrasjonsfoto: iStock)

TID SAMMEN: I en fersk studie konkluderer forskere med at ektefeller i relativt stor grad koordinerer sin pensjonering (Illustrasjonsfoto: iStock)