MENY

Elaine Munthe er ny professor

Elaine Munthe er tildelt personlig opprykk til professor i pedagogikk fra 15. september 2007.

Hun ble fast ansatt ved Universitetet i Stavanger i 1995 og var førsteamanuensis ved Senter for atferdsforskning frem til 2007. Siden 1. januar 2008 har Munthe vært instituttleder ved Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk.

I tillegg har hun siden 2006 vært førsteamanuensis II ved Senter for profesjonsstudier ved Høgskolen i Oslo.

Leder følgegruppe for nye lærerutdanninger
Foruten dette har Munthe blant annet jobbet ved de internasjonale skolene i Curacao (1980-82) og Peshawar (1990-93) og vært evalueringskonsulent i Laos (1994-95).

Hun leder også følgegruppen som skal følge de nye grunnskolelærerutdanningene og sitter i programstyret for Norges Forskningsråds program Praksisrettet FOU i grunnopplæring og lærerutdanning. Foruten dette har hun vært medlem av Rammeplanutvalg for grunnskolelærerutdanning.