MENY

Elaine Munthe leder Kunnskapssenter for utdanning

– Vi skal være et kunnskapssenter som hjelper, rydder og systematiserer, men som også setter relevante tema på dagsorden og får i gang gode diskusjoner. Jeg ser frem til å komme i tett dialog med utdanningssektoren og lytte til hva andre mener er viktig, sier Elaine Munthe.

Elaine Munthe leder Kunnskapssenter for utdanning

Kunnskapssenter for utdanning startet opp ved Universitetet i Stavanger 1. september. Senteret er blitt flyttet fra Oslo og var tidligere en avdeling i Norges forskningsråd. 

Kunnskapssenteret er nå plassert i et universitetsmiljø som gir det tilgang til en infrastruktur som det ikke hadde tilgang til før.

– Vi er stolte av å ha fått senteret hit. UiS er sterk på utdanningsforskning. Vi har allerede tre anerkjente sentre som driver med forskning innen barnehage og skole. De vil være viktige ressurser og partnere for oss, sier Elaine Munthe som skal lede Kunnskapssenter for utdanning. Munthe er dekan ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora og vil en periode sjonglere to jobber.

– Jeg er utrolig glad for å lede Kunnskapssenter for utdanning. Det er en krevende oppgave fordi det er mange forventninger til oss. Vi skal jobbe mot hele utdanningssektoren med kunnskapsoversikter. Senteret skal sammenstille eksisterende forskning på en systematisk måte, og presentere god kunnskap som danner grunnlag for beslutninger og praksiser. Alt dette blir både spennende og kjekt, sier hun entusiastisk.

Senteret skal bidra til å øke kvaliteten i utdanningssektoren, fra barnehage til høyere utdanning.  

– Vi skal være en drivkraft innen utdanningsforskning, og vil spille en sentral rolle i utviklingen av forståelse for kvalitet i forskning og anvendelse av forskning, forklarer Munthe.

Kunnskapsgrunnlag av høy kvalitet til nytte for alle

Kunnskapssenteret vil samarbeide med forskere og kunnskapssentre nasjonalt og internasjonalt innen kunnskapsoversikter for utdanningssektoren, skape møteplasser om utdanningsforskning og arrangere årlige ph.d-kurs.

Kunnskapsoversikter skal bidra til å sikre et godt kunnskapsgrunnlag av høy kvalitet for bedre politikkutforming og praksis. Munthe utdyper:

– Kunnskapsoversikter er nyttige for politikere i beslutninger som handler om nye tiltak eller prioriteringer. Praktikere, enten de arbeider i barnehage eller på universitet, kan videreutvikle sin egen praksis ved hjelp av gode kunnskapsgrunnlag. Forskere har stor nytte av kunnskapsoversikter for å få et overblikk over viktig forskning når videre forskning planlegges. For studenter er det viktig å få tilgang til kunnskapsoversikter på ulike felt slik at de kan forankre sitt arbeid, men også for å lære om forskning og forskningsmetoder.

Les også: KSU kunnskapsoversikter- og forskningsrapporter

Formidling av utdanningsforskning

Senteret vil være kreativ i formidling av utdanningsforskning for å nå ut til målgruppene.

– Det er fullt mulig å ha all «stringens» tilgjengelig ett sted, altså hvordan man har kommet frem til resultater. Så kan for eksempel podcasts og videosnutter brukes til å vise anvendelse av forskning. Det å finne frem til gode måter å gjøre dette på vil være viktig for senteret, forklarer Munthe.  

Den nye senterlederen har allerede begynt å jobbe med å få på plass et Nordisk tidsskrift for kunnskapsoversikter, og sier engasjert.

– Jeg er i dialog med biblioteket vårt om tidsskrift. Men nå skal vi hovedsakelig bruke høstsemesteret til å komme skikkelig i gang. Vi må sørge for at de ansatte som flytter til Stavanger fra Oslo føler seg velkomne og at vi får ansatt nye kollegaer i noen flere stillinger. I tillegg må vi begynne å få på plass Kunnskapssenterets nettverk, sørge for grundig opplæring, og ikke minst, planlegge åpningen. 

Tekst: Linda Berg Kjærås
Foto: Asbjørn Jensen
Film: Anja Kristin Bakken og Linda Berg Kjærås

 

Andy Hargreaves, professor II ved UiS, er positiv til senteret.   Ideen om et kunnskapssenter er veldig viktig, sier han.