MENY

Elaine Munthe ny dekan for Det humanistiske fakultet

Elaine Munthe er ansatt som dekan for Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Stavanger (UiS).

Det vedtok styret for UiS torsdag 14. februar. 

Munthe (54) er i dag professor i pedagogikk ved UiS. Hun er også leder av Følgegruppen for grunnskolelærerutdanningsreformen. Denne er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet for perioden 2010-2015.

Bakgrunn
Fra 2006 har hun hatt en professor II-stilling ved Senter for Profesjonsstudier ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har vært programstyremedlem i forskningsprogrammet PraksisFoU ved Norges Forskningsråd (2006-2010), og er i dag programstyremedlem i programmet Praksisrettet utdanningsforskning (PRAKUT).

Elaine Munthe avla doktorgraden i pedagogikk ved Universitetet i Oslo i 2003 etter å ha blitt cand. polit. i pedagogikk samme sted i 1998.

Hun har mellomfag i engelsk fra Rogaland Distriktshøgskole og allmennlærerutdanning fra Stavanger Lærerhøgskole.

20 år på Ullandhaug
Elaine Munthe har vært ansatt ved UiS / Høgskolen i Stavanger (HiS) / Stavanger Lærerhøgskole (SLH) i vel 20 år. Hennes første stilling var som vitenskapelig assistent på et forskningsprosjekt ved SLH i perioden 1985-1988.

Fra 1995 til 2006 var Munthe ansatt ved Senter for atferdsforskning, og siden 2007 har arbeidsstedet vært Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk (IGIS) hvor hun også var instituttleder fra 2008 til 2010.

Forskeropphold
Foruten erfaring fra norsk universitets- og høyskolesektor og grunnopplæring, har Elaine Munthe også rundt 20 års erfaring utenfor Norge fordelt på oppvekst og forskeropphold i USA samt yrkeserfaring fra Curacao, Pakistan og Laos.