MENY

Eldrebølgen – muligheter for omsorgsteknologi

På grunn av mange tilflyttende arbeidere under oljeboomen på 70-tallet vil Rogaland bli rammet ekstra hardt av eldrebølgen. Samtidig har regionen svært gode forutsetninger for nyskapende omsorgsteknologi.

Kronikk av Dagfinn Wåge, leder innovasjonsavdelingen i Altibox, og Chunming Rong, professor ved Institutt for data- og elektroteknikk ved UiS:

Hele den industrielle delen av verden har en stor felles utfordring de neste 10–30 årene: Hvordan skal vi klare å gi det økende antallet eldre et rikt, godt og meningsfylt liv i et samfunn hvor de menneskelige og økonomiske ressursene vil være begrenset? Samtidig vil fremtidens eldre være annerledes enn de som er eldst i dag. De vil både være erfarne brukere av teknologi og ha sterk kjøpekraft. Omsorgsteknologi er med andre ord et felt vi bør jobbe aktivt med og satse på. Dette gjelder særlig for fylket Rogaland.

Industrielle muligheter
Rogaland har hatt stor glede av alle jobbene som olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel har skapt. Samtidig vil den store tilflyttingen under oljeboomen på 70-tallet resultere i at Rogaland får nesten 50 prosent flere eldre de neste 10–20 årene enn landsgjennomsnittet. Det betyr at utfordringene i vår region kommer raskere og er større enn i resten av Norge.

Samtidig vet vi at regionen har unike forutsetninger for nettopp å kunne løse utfordringer knyttet til eldreomsorgen, og det åpner opp for å utnytte de industrielle mulighetene som kan følge i kjølvannet av vellykkede løsninger.

Samarbeid og nytenkning
For å få til dette kreves det et tett samarbeid mellom en rekke aktører på ulike felt: forsknings- og undervisningsinstitusjoner som Universitetet i Stavanger (UiS), akuttmedisinstiftelsen SAFER og IRIS (International Research Institute of Stavanger), offensive kommuner med langsiktige planer, nytenkende offentlige institusjoner som Stavanger universitetssjukehus (SUS) og NAV og ikke minst ledende industriselskap i regionen.

Vår region har dyp kompetanse innen olje- og gassektoren. Her er det et betydelig gjenbrukspotensial innen for eksempel integrerte operasjoner og telemedisin.
Rogaland er også rustet med internasjonalt og nasjonalt ledende industrielle aktører som Laerdal Medical, Altibox og ABB Robotics. Også de har vist evne til innovasjon på sine områder og levert tjenester til hele Norge.

Stavanger universitetssjukehus har bygget opp et enestående kompetansemiljø innen akuttmedisin. Sykehuset har også gjennomført innovative prosjekter som bruk av Kols-koffert i Egersund og Dalane. Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling i Helse Vest og Nasjonalt senter for bevegelsesforstyrrelser ligger også hos SUS.

Vår region har med andre ord de teknologiske og industrielle miljøene samt nyskapingsevnen som skal til for å løse helseutfordringene og til å skape nye næringer innen helse og omsorg.

Utvikling av smarte tjenester
Det forsknings- og utviklingsarbeidet som nå pågår, setter regionen i førersetet når det gjelder å utvikle nye tjenester til hjemmet, og her står velferdsteknologi sentralt. UiS, Altibox, Laerdal Medical og SAFER har gjennomført forskningsprosjekter tidligere og har nylig fått midler fra Forskningsrådet til å videreføre dette i et nytt prosjekt som har fått navnet Safer@Home. Her skal helsetjenester i smarte hjemmeomgivelser utvikles.

I tråd med dette jobber UiS med planer om å etablere Center for IP-based Service Innovation (Cipsi) for å bygge bro mellom lokalt næringsliv og UiS sine fagmiljø innen IKT og helse.

I disse dager setter også UiS, sammen med Lyse, Altibox, SUS, Stavanger kommune og Randaberg kommune, i gang et enestående pilotprosjekt for å prøve ut bruk av nye teknologiske løsninger hos eldre i Stavanger-regionen.

Mer tid til omsorg
Teknologi vil aldri kunne gi omsorg, det er det bare mennesker som kan. Men vi tror at klok bruk av ny teknologi, i tett samarbeid med helse- og omsorgssektoren, har et potensial for å gi eldre en tryggere og enklere hverdag, samtidig som helse- og omsorgsarbeidere kan få frigjort mer tid til å gi omsorg.

For UiS vil fremveksten av nye tjenester basert på velferdsteknologi bety at man i større grad enn før må satse på å utdanne kandidater som har kompetanse innenfor både helse- og omsorgsfag og teknologi. UiS har naturlige forutsetninger for å lykkes, ettersom det finnes utdanningstilbud opp til og med ph.d.-nivå både ved IKT- og helsefag.

Vi vet at de aller fleste eldre ønsker å bo lengst mulig i egen bolig. Vårt fremste mål må derfor være å sikre at de eldre kan mestre mest mulig av sin egen hverdag. Her er et tett samarbeid mellom staten, kommunene, akademia og næringslivet en forutsetning for å lykkes.

Les også Forskingsrådet støttar tre nye prosjekt

Saken er hentet fra Univers 2 2011 hvor tema er framtidsutfordringene i helsesektoren. 

Les også: Mangelen på varme hender
Les også: Morgendagens multisykepleiere
Les også: Når hjertet slutter å slå
Les også: Motivasjon for livet