MENY

Elisabeth Egeli leder fagråd i norsk som andrespråk

Universitetslektor Elisabeth Egeli ved Universitetet i Stavanger er ny leder av Nasjonalt fagråd for norsk som andrespråk.

Egeli er konstituert som leder for en periode på to år i fagrådet, som rapporterer til Universitets- og høgskolerådet (UHR).

I Nasjonalt fagråd for norsk som andrespråk sitter representanter fra universiteter og høgskoler som tilbyr studiet Norsk språk og kultur for internasjonale studenter (ved UiS kalt NOMSA) og fagstudier på bachelor- og masternivå.

I Østbergutvalgets rapport NOU 2010:7 Mangfold og mestring, konkluderes det med at det er stort behov for å bygge opp kompetanse i flerkultur og norsk som andrespråk på alle nivåer i utdanningssystemet. UiS har i dag ikke faget integrert i lærerutdanningene, men ved Det humanistisk fakultet (Hum) er kompetansegruppen Mangfold og Flerspråklighet i utdanning etablert. Gruppen bidrar med kompetanse eksternt og består av vitenskaplig ansatte fra alle Hum-instituttene, samt UNIPED - Prosjekt for universitetspedagogikk, UiS Pluss og Senter for interkulturell kommunikasjon.