MENY

EMMIR-masteren fortsetter med ny EU-finansiering fra Erasmus+

Tidligere i høst ble det kjent at studieprogrammet European Master in Migration and Intercultural Relations (EMMIR) ved Det humanistiske fakultet ved UiS har fått fornyet støtte fra EU-kommisjonen.

Bildet viser studenter på campus Ullandhaug ved semesterstart. EMMIR er det første afrikanskeuropeiske Erasmus Mundus-masterprogrammet i migrasjonsstudier.

Studieprogrammet European Master in Migration and Intercultural Relations (EMMIR) har fått fornyet støtte fra EU-kommisjonen gjennom Erasmus+ Key Action 1: Erasmus Mundus Joint Master Degrees (EMJMD). EMMIR er et Erasmus Mundus-program, hvor flere europeiske universiteter og høgskoler har gått sammen om å tilby en felles mastergrad.

Tilbyr felles mastergrad

er det første afrikanskeuropeiske Erasmus Mundus-masterprogrammet i migrasjonsstudier. Programmet koordineres fra Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, og har både europeiske og afrikanske universiteter som samarbeidspartnere. På studiet starter studentene sitt første semester ved Karl von Ossietzky Universität i Tyskland, andre semester tilbringes ved UiS.

Programmet er unikt og fokuserer på migrasjon gjennom en interkulturell tilnærming. EMMIR tilbyr grundig teoretisk kunnskap i migrasjonsstudier kombinert med feltarbeid i Europa og Afrika. Programmet er sammensatt av flere disipliner som tar opp viktige samtidsspørsmål i et nytt studieområde.

Fikk høy score

Studieprogrammet har fått 85 av 100 poeng i en uavhengig ekspertvurdering i forbindelse med årets søknad om støtte for tre nye opptaksrunder, samt en mulighet for to års forlengelse. Av 89 støtteverdige søknader som ble sendt inn er det totalt 27 studieprogrammer som får støtte. Konsortiet tildeles totalt 2,9 millioner Euro for drift av studieprogrammet. Maksimum indikativ tildeling for et prosjekt er 3 millioner Euro.

Av studentstipendene skal åtte gå til studenter fra programlandene (EU, EØS-landene, Makedonia, Tyrkia) og resten til partnerland.

På dette studiet kan studentene søke om opptak med finansiering over en periode på to år, og de kan selv velge ved hvilket samarbeidsuniversitet de vil studere tredje og fjerde semester. Les mer om EMMIR-studiet på denne nettsiden.


Tekst og foto: Maria Gilje Torheim