MENY

En gledens dag

- Dette er en gledens dag. Direktør Ellinor Svela i Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS) jubler over tildelingen på 50 nye hybelenheter fra Kunnskapsdepartementet.

- Det er utrolig kjekt at SiS er prioritert på denne måten og har fått full utelling på søknaden vår, sier Ellinor Svela. - Dette er en god dag både for SiS, studentene og institusjonene i regionen.

I fjor kunne Ellinor Svela og SiS glede seg over en tildeling på 100 hybelenheter.

- Det gjør godt å få denne tildelingen ikke minst på bakgrunn av at vi har lange ventelister de siste årene, og leieprisene i regionen er nesten det doble av våre satser. sier Ellinor Svela.

SiS disponerer i dag 554 hybler og 168 leiligheter, og har flere prosjekter under planlegging.

Blant annet et prosjekt på campus på Misjonshøgskolen på 50 hybelenheter. Etter planen blir det innflytting høsten 2009.

I Novveien er det planlagt et nytt prosjekt på 50 hybelenheter tilsvarende 16 familieboliger ved siden av de eksisterende leilighetene. Sola kommune har stilt nabotomten til disposisjon.

- På campus Ullandhaug må vi klarlegge tomtespørsmålet i samarbeid med UiS og Universitetsfondet før den videre planleggingen av studentboliger, sier Ellinor Svela.

Et stadig økende antall utenlandske studenter aktualiserer økt satsing på studentboliger.

- Det er noe vi må ta hensyn til i tiden fremover, sier Svela. – De utenlandske studentene må i mange tilfeller dokumentere at de har bolig før de kommer inn på studier, sier Ellinor Svela.

- Men vi er kjempefornøyd med dagens tildeling, avslutter Ellinor Svela.

Kunnskapsdepartementet har innenfor rammen av om lag 153 millioner kroner gis det tilsagn til 611,5 nye hybelenheter. Dette er en økning på nesten 200 enheter i forhold til 2007.

Bergen prioritert

– Bergen er prioritert, og vil også prioriteres i 2009 slik at prosjektet med 500 hybelenheter blir fullfinansiert, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland.

Det er ved fordelingen av tilsagn for 2008 lagt vekt på å følge opp og fullføre allerede påbegynte prosjekter. Departementet har videre lagt vekt på fortgang i økningen av hybelenheter ved å fordele hele det søkte antallet tilsagn om tilskudd til hybelenheter til flere studentsamskipnader.

Pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.