MENY

En sprudlende og innovativ 70-åring

Institutt for musikk og dans feirer 70 år i år. Selve bursdagen i dag ble feiret som hør og bør – med et godt gammeldags bursdagsselskap bestående av kaffe og kaker.

  • Studenter og ansatte både hopper og jubler av glede for IMD.
  • Instituttleder Dag Jostein Nordaker og kontorsjef Hilde Skare i front.
  • 3. Denne uken feirer IMD 70-års sammenhengende drift fra da Edvin Edvin Eikenes etablerte Stavanger musikkonservatorium i 1945, til dagens Institutt for musikk og dans ved UiS.
  • Stavanger musikkonservatorium fra 1954 til 1971.
  • Rogaland musikkonservatorium 1971-1994.
  •  HiS - avdeling for kunstfag 1994-2005.
  • UiS - institutt for musikk og dans 2005.

Denne uken feirer Institutt for musikk og dans (IMD) ved Universitetet i Stavanger 70-års sammenhengende drift fra da Edvin Eikenes etablerte Stavanger musikkonservatorium i 1945, til dagens Institutt for musikk og dans ved UiS. På selve bursdagen i dag ble 70-åringen feiret med kake og festivitas for studenter og ansatte.

Konservatoriet lever
Det var stavangermannen Edvin Eikenes som startet Stavanger musikkonservatorium i 1945. Etter sin utdanning ved Conservatory of Musical Art i New York, og med sitt kunstneriske og pedagogiske arbeid i Stavanger, fikk han god kjennskap til byens kulturliv og bygde nettverk av musikkarbeidere. I gjenreisningsarbeidet etter krigen så pioneren Edvin Eikenes betydningen av et «musikkonservatorium» for byens fremtidige kulturliv.

– Mye har skjedd på 70 år. Skolen har skiftet både navn og organisasjonsstatus, men «konservatoriet» i Stavanger lever fremdeles i beste velgående, forteller instituttleder Dag Jostein Nordaker.

IMD er UiS’ kunstfaglige miljø i Bjergsted kulturpark, med ansvar for utøvende og skapende kunstdisipliner, i musikk og dans. Med sin utadrettede virksomhet viser IMDs studenter og ansatte igjen ikke bare i UiS, men også i Stavangerregionens kulturliv og videre på nasjonale og internasjonale scener. Årlig gjennomføres det over 200 konserter og forestillinger i regi av IMD på flere av regionens scener, forteller Nordaker.

Mer enn 200 konserter i året
I 70 år har det blitt utdannet musikere og utøvende musikkpedagoger i Stavanger. I de seinere årene også dansere, dansepedagoger, musikkprodusenter og lydteknikere.

– IMD blir stadig lagt merke til – både i innland og utland - som i januar da strykerensemblet 1B1 vant Spellemannsprisen i kategorien klassisk musikk, og dessuten ble den første satsingen til det nye Talent Norge. Vårt jazzmiljø har tett samarbeid med Jazzforum og Maijazz, og våre studenter og ansatte deltar i festivalen. Dessutan har vi nå også fått vår første norske professor i samtidsdans ved Siri Dybwik, forteller Nordaker.

Han legger til at Institutt for musikk og dans representerer UiS i Bjergsted kulturpark, med sin visjon om å være et «nasjonalt kraftsenter for musikk og kunst».

 – Dette er en «dynamisk tilstand»; det ligger nå 70 års møysommelig arbeid bak IMD og Stavanger musikkonservatorium. IMD representerer slik et interessant stykke Stavangerhistorie som det er verdt å løfte frem og være stolte av. Dette markeres og feires denne måneden i Bjergsted og ved UiS, sier han.

Symbolverdi
Stavanger musikkonservatorium mottok brev fra Det Kongelige Kirke- og Undervisningsdepartement med rett til å avholde eksamener med oppnevnte sensorer, og det første «eksamensvitnesbyrd» fra Stavanger musikkonservatorium ble utstedt våren 1948. Mange vitnemål er utstedt til etter den tid, og tidligere «konservatoriekandidater» har bidratt på nasjonale og internasjonale scener, som i det regionale kulturlivet; både som utøvere og musikkpedagoger.

Edvin Eikenes fastholdt at det nettopp var et «musikkonservatorium» byen trengte. Han visste at dette ville ha en betydelig symbolverdi; begrepet er internasjonalt med historiske røtter, og forbindes med standarder av høy faglig kvalitet og soliditet. Edvin Eikenes og Stavanger Musikkonservatorium mottok våren 1953 brev fra Det Kongelige Norske Utenriksdepartement, med en offisiell invitasjon fra den østerrikske kulturminister om deltagelse i en internasjonal kongress organisert av Akademie für Musik und darstellende Kunst i Wien og Mozarteum i Salzburg, under beskyttelse av UNESCO og det internasjonale musikkrådet i Paris.

Initiativet var oppretting av en internasjonal organisasjon som forente høyere musikkutdanningsinstitusjoner; «Association Européenne des Conservatoires, Académies de musique et Musichochsulen» (Eikenes 1986:35), -eller som vi forkorter til AEC. Dette er i dag blitt til en aktiv og velfungerende organisasjon i det europeiske samarbeidet, med 280 høyere musikkutdanningsinstitusjoner fordelt over 55 land, både innenfor Europa og også av enkelte institusjoner utenfor Europas grenser.

Gode selskap
Stavanger var altså med i «det gode selskap» fra starten, om enn små og beskjedne mellom de store tradisjonstunge institusjonene som her ble samlet. Seinere er det tilsvarende både nordiske og nasjonale sammenslutninger av tilsvarende utdanningsinstitusjoner. I Norge er det tett samarbeid mellom de 6 tidligere distrikts-musikkonservatoriene, som nå er tilsluttet sine respektive universiteter – foruten Norges musikkhøgskole i Oslo.

IMD befinner seg i dag et internasjonalt utdanningsmarked innenfor det utøvende og skapende kunstfeltet, med sterke nasjonale og internasjonale nettverk. Ca 20 – 25% av IMDs studenter er utenlandske, tilsvarende gjelder for lærerstaben. Utdanningenes faglige profil utvikles i samråd med nasjonale og internasjonale organer, og ellers innenfor det nasjonale rammeverket som gjelder for de utøvende kunstutdanningene. Også forskningsfeltet innenfor kunstnerisk utviklingsarbeid er i vekst, og er sidestilt akademisk forskning i hh til UH-loven.

Bjergsted kulturpark
I 1979 fikk Rogaland musikkonservatorium nye spesialbygde lokaler i Bjergsted, samtidig som flere andre musikkinstitusjoner ble samlokalisert i parken. Med en slik samlokalisering ble konservatoriet en integrert del av et stadig rikere og mer variert musikk – og kunstfagmiljø. Bjergsted kulturpark er blitt til noe unikt; synergier av samarbeid og samspill mellom flere større og mindre enheter og aktører har gitt resultater både på utøvende kunstscener og i det pedagogiske arbeidet.

Et eksempel på dette er 1B1; her inkluderes unge talenter fra kulturskolen, elever fra MDD/ videregående skole og studenter fra IMD i ensemblespill, sammen med profesjonelle mentorer fra SSO og internasjonale gjestelærere og solister, under professor Jan Bjørangers ledelse. Dette viser Bjergstedvisjonen i praksis – og regnes som en viktig grunn for at 1B1 ble det aller første prosjektet som ble tildelt støtte fra det nye nasjonale talentprogrammet Talent Norge.

Tilsvarende gjelder også med Bjergsted jazzensemble sitt nære samarbeid og tilknytning til Stavanger jazzforum og til Maijazz med Blå trå under ledelse av professor Tor Yttredal, og jazz-øvingsskolen i samarbeid med Stavanger kulturskole.  Dette er enestående for Stavanger, og legges bredt merke til. Ikke minst har Stavanger og IMD oppnådd å få den første norske professor i samtidsdans i 2015.

Stolt av IMD
Med Bjergsted kulturpark har Stavanger (IMD og UiS) fått til noe enestående og unikt i nasjonal og internasjonal sammenheng. Med SiS’ nye studentboliger som nå åpner ved Bjergsted, blir dette til en komplett campus for UiS’ kunstfaglige miljø, og for studenter ved UiS, forteller Nordaker.

UiS-rektor Marit Boyesen sier at IMD er en viktig del av universitetetet og at hun er stolt av å ha instituttet med på laget.

– IMD leverer på det UiS vil være kjent for; skape verdier, levere samfunnsnyttige studier, være tett på arbeidslivet, gjøre Norge internasjonalt. I tillegg til å være best på innovasjon og produsere fremragende forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid, sier Boyesen.
Hun legger til at IMD er et meget godt bevis på at samfunnsnytte og verdiskapning ikke bare vises konkret målt i kroner og øre, men også i det som handler om livskvalitet og gode levekår i et samfunn.Om demokratisk medborgerskap.

– Ta turen til Bjergsted
Det blir flere arrangement i helga i forbindelse med jubileet. Instituttleder Nordaker oppfordrer byens befolkning til å ta turen til Bjergsted og bli med på feiringen.

– I morgen klokken 13.00-15.30 kan du få med deg et kunstfagforum med Petter Tornquist, Per Mangset og Erik Fossåskaret. Mens du  På søndag fra kl 18.00 kan du få med deg flere foredrag om instituttets historie. Arnfinn Bø-Rygg vil fortelle om fundamentet for, verdier og innhold i Edvin Eikenes’ musikkonservatorium,  Hild Sørby vil presentere sin nye bok om Ramslandsamlingen, byens største private kunstsamling som ble donert til Rogaland musikkonservatorium,  samt en foredragskonsert med Arnfinn Bø-Rygg og Gunnar Sama.

De to sistnevnte vil spille utdrag fra hvordan klaveraftener hørtes ut for 70 år siden. Alle arrangementene, med unntak av en lukket festforestilling lørdag, er gratis og åpne for alle. Sjekk ut arrangementene her!

 

 Tekst og foto: Maria Gilje Torheim

 

IMD befinner seg i dag i et internasjonalt utdanningsmarked innenfor det utøvende og skapende kunstfeltet, med sterke nasjonale og internasjonale nettverk. Ca 20 – 25% av IMDs studenter er utenlandske, tilsvarende gjelder for lærerstaben. Utdanningenes faglige profil utvikles i samråd med nasjonale og internasjonale organer, og ellers innenfor det nasjonale rammeverket som gjelder for de utøvende kunstutdanningene. Også forskningsfeltet innenfor kunstnerisk utviklingsarbeid er i vekst, og er sidestilt akademisk forskning i hh til UH-loven.