MENY

En verden av muligheter

Studenter fra over 40 land er representert på Norsk hotellhøgskole. Mange av dem finner du på det internasjonale masterstudiet i hotell- og reiselivsledelse hvor mangfold og muligheter står på timeplanen.

– I en global verden er mangfold noe flere og flere ledere og bedrifter må forholde seg til. Mangfold bør være en ressurs og ikke en utfordring på en arbeidsplass, sier Mayila Manafu fra Kina, som jobbet i et internasjonalt reisebyrå i hjemlandet før hun kom til Stavanger.

I Kina er mangfold et vanskelig begrep, ifølge Manafu, som forteller at langt over 90 prosent av Kinas befolkning er Han-kinesere. Bare noen få prosent kommer fra land som Tibet og Kasakhstan.

– Norge er derfor et veldig mangfoldig land i mine øyne, sier hun.

Mangfoldets muligheter
Manafu er en av 40 studenter som nå går første året på master i internasjonal hotell- og reiselivsledelse ved UiS. Studiet kvalifiserer til lederstillinger i hotell-, reiselivs- og servicebransjen verden over. Studentene lærer blant annet hvordan mangfold effektivt kan utnyttes i ulike organisasjoner, for eksempel hvordan ansatte kan jobbe godt i tverrkulturelle team.

– Med mangfold mener vi alt fra etnisitet til kjønn, alder, funksjonsevne og egenskaper, sier universitetslektor Tone Linge ved Norsk hotellhøgskole, som blant annet underviser studentene i emnet ”Diversity Management”.

På studiet får morgendagens reiselivsledere dermed drøftet globale organisasjonsutfordringer i en global setting. En sentral del av undervisningen er gruppeoppgaver der studentene bruker egne jobberfaringer fra sine hjemland i drøftingene.

Kultursjokk
Rachel Ketelaars fra Canada jobber i Næringsforeningen i Stavanger-regionen ved siden av studiene. At hun har hatt nytte av studiene i jobben, er hun ikke i tvil om.

– Den første tiden som ny i Norge og ny i jobben, var ganske tøff. I jobben skulle jeg promotere Norge, samtidig som jeg opplevde et slags kulturelt sjokk da jeg kom hit. Studiet har vært en nyttig erfaring som har lært meg å se positivt på språklige og kulturelle barrierer, sier hun.

Daniel Hernàndez Iniesta fra Spania og Mari Øksnevad fra Stavanger har liknende erfaringer. De mener språkbarrierer ofte er den største utfordringen på en arbeidsplass. De oppfordrer ledere og bedrifter til å bli enda flinkere på god oppfølging og informasjon til ansatte fra andre land.

Framtid i Norge
Ifølge Øksnevad vil de fleste på masterstudiet finne seg jobber i Norge etter endte studier. Selv jobbet og studerte hun i England i mange år, før hun vendte nesen hjemover.

– Mulighetene er flere i Norge enn i mange andre land. Sjansen er mye større for å få en trygg jobb her, sier hun.
Også Daniel Hernàndez Iniesta vil bli i Norge etter studiene. Han ser ikke for seg en framtid i hjemlandet, nå som den økonomiske krisen i Europa har gjort det mye vanskeligere å få seg jobb.

– Dessuten har vi fått så mange gode venner her. Vi knytter bånd og motiverer hverandre. Med en så bred utdanning som vi får her, håper jeg på en framtid i Norge, sier han.

Saken er hentet fra Univers nr. 1 2012