MENY

Enestående studium i restaurantledelse

Til høsten starter Norsk hotellhøgskole ved UiS et nytt årsstudium i restaurantledelse. Bransjen jubler for det nye studietilbudet, som blir unikt i Norge.

20 studieplasser står klare ved semesterstart på Universitetet i Stavanger høsten 2013. Utdanningen gir praktisk og teoretisk kunnskap som kvalifiserer for ulike ledelsesoppgaver i serveringsnæringen.

Restaurantbransjen har lenge etterlyst et slikt studium og resultatet som nå ligger klart er et samarbeid mellom arbeidslivet og UiS. Daglig leder ved Gastronomisk institutt, Leif André Pedersen, applauderer det nye tilbudet.

– Norske kokker har mange tilbud når det gjelder matfaglige kurs, men dette studiet fyller et hull når det gjelder utvikling av ledelseskompetanse. Det er veldig bra. Denne utdanningen vil bli en fantastisk yngleplass og en arena for faglig utvikling, sier Pedersen.

Nye grupper kan søke
Restaurantledelse, ansvarlig vertskap, bedriftsøkonomisk analyse for vertskapsnæringen, serviceledelse, forbrukerinnsikt og salg er bare noen av emnene som vil bli dekket.

I tillegg til å være enestående rent faglig, er dette et tilbud som også sørger for at flere grupper får tilgang til høyere utdanning.
Her kan personer over 25 år også søke seg inn på bakgrunn av relevant fagbrev og realkompetanse.

- Nyskapende

Det åpner døren for søkere med yrkesutdanning som kokk, institusjonskokk, servitør, resepsjonist, pølsemaker, baker, konditor eller lignende.

– Dette er et nyskapende studium, siden det ikke eksisterer et lignende tilbud i Norge i dag. Det tar i bruk vårt nyutviklete læringssenter for mat og drikke på universitetets campus. Studentene vil møte ny teknologi i kombinasjon med gamle tradisjoner for å utvikle seg til morgendagens ledere innen restaurantfaget, sier instituttleder Truls Engstrøm.

Flere muligheter
Restaurantnæringen har vært skeptisk til lange studieløp innen restaurantfaget. Derfor er det et ettårig studium som nå ser dagens lys.

Det gir muligheter for ansatte i hotell- og restaurantbransjen som vil styrke seg faglig for så å komme tilbake til arbeidsplassen som mellomleder.

Samtidig ligger muligheten åpen for studenter som vil gå videre. Etter fullført årsstudium i restaurantledelse kan de nemlig søke seg direkte inn på andre året ved bachelorutdanningen i hotelledelse.

Prekært for bransjen
Reiselivsnæringene opplever et stadig strammere arbeidsmarked der det er vanskelig å rekruttere mennesker til stillinger i konkurranse med andre næringer.

Mest prekært er det for kokkefaget, som mangler 4600 hel- og deltidsansatte, 350 bare i Oslo.

Restaurantnæringen har gått gjennom stadige endringer, og kravene til omstrukturering og endring øker ytterligere. Bransjen er også preget av hard konkurranse og mange mislykkete etableringer.

Dette understreker behovet for kompetanse og utdanning, både nasjonalt og internasjonalt. Studiet i restaurantledelse vil tilføre næringen mer av denne kompetansen.

Les mer om Norsk hotellhøgskole