MENY

Entreprenørskap til Russland

UiS og Rogaland Kurs- og Kompetansesenter skal bistå Russland med undervisning i entreprenørskap. Målet er å styrke servicenæringen i Russland ved oppstart av nye bedrifter.

- Gjennom å dele våre kunnskaper om oppstart av en ny bedrift med representanter fra universiteter i Russland håper vi å kunne få til et undervisningsopplegg tilpasset russiske forhold, sier førsteamanuensis Jan Frick ved UiS.

Han forteller at UiS og Rogaland Kurs- og Kompetansesenter (RKK) har fått med seg representanter fra fagmiljøer i Estland og Tyskland i utviklingsarbeidet. Sammen er de i gang med å finne en oppskrift for en kurspakke som skal tilbys veiledere i Russland.

- Med prosjektet håper vi å kunne gi en opplæring til disse veilederne slik at de kan gi videre opplæring til større grupper. For tiden jobber vi med å tilpasse undervisningsopplegget til russiske forhold, lover og regler, forteller Thomas Nilsen ved RKK som leder EU-prosjektet.

- Dette er et felt hvor Øst-Europa ser til Vest- Europa for erfaringer og kunnskap. I Russland er det et stort behov for en styrking av servicenæringen, spesielt i forhold til produksjon og distribusjon av matvarer, sier Frick.