MENY

Er det sola eller menneskene som styrer klima?

Nylig fikk FNs klimapanel (IPCC) svekket sin troverdighet på grunn av feil i rapporten. Noen mener at panelet ikke tar hensyn til alternative teorier. Andre mener klimakrisen faktisk er mer alvorlig enn klimapanelet gir inntrykk av. Nå skal debatten tas i Stavanger.