MENY

Erasmus Mundus-programmet EMMIR utnevnt til "success story" av EU-kommisjonen

EU-kommisjonen utnevnt studieprogrammet European Master in Migration and Intercultural Relations (EMMIR) til "success story" for sin innovative utforming og samfunnsmessige betydning. Programmet er støttet av Erasmus Mundus JMD, som er en del av Erasmus+, og UiS er en av hovedpartnerne i studieprogrammet.

EMMIR logo

European Master in Migration and Intercultural Relations (EMMIR) er det første afrikansk-europeiske fellesgradsprogram innen migrasjonsfeltet. Studieprogrammet utdanner kandidater til arbeid innen det høyaktuelle temaet migrasjon og til samfunnarenaer der interkulturelle relasjoner og mangfold er sentrale temaer. Ved UiS blir EMMIR koordinert fra Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk (IGIS).

Studiet er nå utnevnt av EU-kommisjonen til "success story" basert på innovativ utforming og den store samfunnsmessige betydningen studieprogrammet har.

- Dette er en anerkjennelse av det solide arbeidet konsortiet har gjort over tid og den betydningen programmet har for studentene og for samfunnet, sier Ketil Fred Hansen, faglig leder for EMMIR ved UiS.

Studiet har blant annet en praksisdel i tredje semester som gir studentene en unik anledning til å arbeide med problemstillinger ute i feltet ved en av de svært mange assosierte organisasjonene EMMIR har knyttet til seg.

EMMIR drives av et konsortium med tysk koordinator - Carl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg - og med partnerinstitusjoner i Norge, Slovenia, Tsjekkia, Sudan, Uganda og Sør-Afrika. Studiet startet i 2010 med støtte fra Erasmus Mundus Action 1, og fortsetter fra 2017 i ny periode under Erasmus+.

Studentenes EMMIR-blogg

EMMIR website