MENY

Eric Cayeux fikk Innovasjonsprisen 2009

Forskningsrådgiver Eric Cayeux ved IRIS (International Research Institute of Stavanger) er tildelt Sparebank 1 SR-Banks Innovasjonspris for 2009.

Innovasjonsprisen er satt opp av SpareBank 1 SR-Bank og består av en gave på kr. 50.000 samt et diplom. Prisen tildeles årlig. Den har til formål å fremme kommersialisering av forskningsresultater ved IRIS og UiS. Nominasjonsgrunnlaget for prisen omfatter både ansatte ved IRIS og UiS, eller miljøer ved de to institusjonene.

Eric Cayeux jobber til daglig med boring og brønn ved IRIS’ energiavdeling, og er regnet som et meget anerkjent navn innenfor fagområdet automatisert boring.

Overrasket vinner
Juryen har i sin begrunnelse lagt vekt på at Cayeux er meget sentral både når det gjelder nye ideer og i prosessen med å gjøre disse om til praktiske verktøy med bred anvendelse, spesielt innenfor petroleumsindustri. Det heter videre at ”Cayeux er en særdeles kreativ fagperson med betydelig teoretisk og praktisk innsikt. Han er nyskapende i sitt arbeid og står bak forskningsmessige gjennombrudd innenfor områder som har stor industriell betydning og verdi.”

Vinneren selv er meget overrasket over juryens avgjørelse. – Det er en stor ære bare å bli nominert, og ikke minst å bli tildelt Innovasjonsprisen, sier han. Han påpeker at han er del av et miljø hvor det er rom for å tenke kreativt og luftig.

– Jeg nyter godt av at ledelsen ved IRIS har støttet opp om mine initiativer, og jeg slipper å bruke mye tid og ressurser på å overbevise mine ledere når jeg ønsker å utvikle en ny idé, sier Cayeux.

Nye boremetoder
Eric Cayeux er mannen med ideene bak mange av de forskningsprosjektene som nå er på vei til å kommersialiseres fra IRIS. Ett eksempel er HoleInOne. Dette er en helt ny metode for produksjonsboring hvor man skal kunne bore produksjonsbrønner vesentlig lengre enn med dagens teknologi, og evt. bore fra land.

– Ved boring offshore kan metoden redusere kostnader ved å erstatte undervannsinstallasjoner og gjøre at mindre reservoarer blir utvinnbare, forteller Cayeux.

Det er langt fram til konseptet er gjort om til et fungerende produkt, men det spekuleres i at HoleInOne kan bli like revolusjonerende innenfor produksjonsboring som Badger Explorer er på vei til å bli for leteboring.

Cayeux fikk innvilget det første patentet som ligger til grunn for metoden i dette konseptet. Det er dannet et eget selskap, HoleinOneProducer AS, som nå videreutvikler konseptet. HoleinOneProducer AS ble i 2009 innvilget et såkalt BIP-prosjekt av Norges forskningsråd for videreutvikling av konseptet, hvor også Forny, Statoil og Innovasjon Norge er med.

Heltene fram i lyset
Prisen ble utdelt av banksjef Guttorm Sirnes fra Sparebank 1 SR-Bank.

– For SR-Bank er Innovasjonsprisen viktig fordi vi skal skape verdier for den regionen vi er en del av, og en måte å gjøre dette på er å dele av overskuddet vårt med lokalsamfunnet. Men å bidra til å skape vekst handler om noe langt mer enn bare å gi av overskuddet vårt. Å ta del i næringsutviklingen i regionen vil være vel så viktig; fra lek, tanker og ideer til oppstart, utvikling og vekst.

– Banken er en stor aktør i regionens næringsliv, vi kan med det invitere våre kunder til nettverk og nye relasjoner – hvor ideene for nye forretningskonsept klekkes ut. Nettverkstankegangen er ikke minst viktig for IRIS og UiS når de i sin hverdag knytter kontakter med næringslivet og skal forsøke å få til kommersialisering av den forskningen som det i disse miljøene legges ned tid og ressurser på hver eneste dag, sier Sirnes.

- Heltene finnes overalt, det handler bare om å få dem fram i lyset, og Innovasjonsprisen handler også om å gi forskere ved UiS og IRIS mulighet til å vise seg fram, avslutter Guttorm Sirnes.