MENY

Erik Leif Eriksen er død

Erik Leif Eriksen er død, 81 år gammel. Eriksen var den første rektoren ved Høgskolen i Stavanger, forløperen til Universitetet i Stavanger.

Erik Leif Eriksen er død Tidligere rektor ved Høgskolen i Stavanger, Erik Leif Eriksen, døde 1. februar 2020.

Erik Leif Eriksen var rektor ved Høgskolen i Stavanger fra opprettelsen i august 1994 til august 2000.

Han vil bli husket som en dyktig og visjonær rektor og en respektert fagperson med stor integritet. Han var også en svært jovial og empatisk person med en lun humor.

Erik Leif Eriksen var svært engasjert i arbeidet med at Stavanger skulle få Norges femte universitet, noe som ble en realitet 1. januar 2005.

Strategisk arbeid

I et intervju med Universitetet i Stavangers magasin Univers i 2006, understreket den tidligere rektoren at det som kjennetegnet utviklingen fra høgskole til universitet var strategisk arbeid, både på det politiske og på det faglige området.

– Det er mange som har arbeidet målbevisst for å få til universitetet. Det var en politisk sak allerede i begynnelsen av 1960-årene. Men det er viktig å understreke at det også har vært en faglig bevisst strategisk utvikling, i tillegg til den politiske. Allerede på 1970-tallet, i Kjølv Egelands tid, var det krav om at faglige tilsatte skulle ha amanuensis-kompetanse. Det var bevisst også i forbindelse med sammenslåingen med Stavanger Ingeniørskole i 1986, sa han.

Fysikeren og rektoren

Erik Leif Eriksen var født i Oslo i 1938. Han ble utdannet cand.real. ved Universitetet i Oslo i 1965 og dr. philos i fysikk samme sted i 1973.

Han kom til Stavanger og Rogaland distriktshøgskole (RDH) som høgskolelektor i fysikk i 1972.

Erik Leif Eriksen var også rektor ved RDH i perioden 1980 til 1984.

Etter at han gikk av som rektor ved Høgskolen i Stavanger i 2000 var han ansatt som førsteamanuensis til han gikk av med pensjon i 2004.

Erik Leif Eriksen var i flere år tillitsvalgt i Forskerforbundet. Han hadde også styreverv i blant annet Norges teknisk-naturvitenskapelige forskningsråd, Norgesnettrådet - forløperen til NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen), og i Pensjonistuniversitetet i Stavanger.

Forfatteren

Etter at han ble pensjonist i 2004, var han i flere år nærmest forfatter på heltid.

I over tre år arbeidet han med boken «Fra høgskole til universitet» med undertittelen «Universitetet i Stavanger blir til». I den forbindelse var det mye kildemateriell han måtte sette seg inn i.

Han saumfarte arkiver med brev, styrereferat, årsmeldinger, departementsbrev, stortingsmeldinger og Universitetsfondets arkiver. I tillegg hadde han samtaler med mange nøkkelpersoner. Men han ga uttrykk for at han syntes dette var et veldig kjekt arbeid.

Familiemannen

Erik Leif Eriksen etterlater seg konen Liv, en sønn og to døtre, svigerbarn og sju barnebarn.

Han bisettes i Stavanger krematorium fredag 7. februar klokken 13.00.

Etter bisettelsen er alle velkomne til minnesamvær i Madlamark kirke.

Vi lyser fred over Erik Leif Eriksens gode minne.