MENY

Erik Leif Eriksen med bok om universitetsutviklingen

- Det er rart å stå med boken i hånden, sier tidligere rektor, nå pensjonist Erik Leif Eriksen. I over tre år har han arbeidet med boken ”Fra høgskole til universitet” med undertittelen ”Universitetet i Stavanger blir til”.

Det er blitt en bok på over 200 sider, og boken er gitt ut på det lokale forlaget Wigestrand. Opplaget er på 2000 eksemplarer, og Universitetet i Stavanger har kjøpt mesteparten av opplaget, men den er også å få kjøpt i bokhandler. De ansatte på UiS fikk boken i gave under Årsfesten i Tjodhallen i dag.

- Jeg ble inspirert av et hefte som Universitetet i Växjø ga ut da den gikk gjennom utviklingen fra høgskole til universitet, sier Erik Leif Eriksen om bakgrunnen for boken. Det måtte være interessant å gjøre noe tilsvarende for Universitetet i Stavanger. Til slutt ble det bok av det, og ikke et hefte.

- Det har selvsagt vært mye å sette seg inn i av kildemateriell, forteller Eriksen. Det gjelder forskjellige arkiver med brev, styrereferater, årsmeldinger, departementsbrev, stortingsmeldinger, Universitetsfondet bare for å nevne noe, og jeg har samtalt med mange nøkkelpersoner.

Seierherrenes brøl
- Det har vært mye å gå gjennom, og det har tatt tid. Jeg har ikke forsøkt å holde meg til metoder for historisk forskning, men har forsøkt å lage en objektiv beskrivelse av rammebetingelsene med mine personlige kommentarer. Men det er klart at det er på mange måter seierherrenes brøl for å si det på en uhøytidelig måte. I realiteten er dette en historie som kunne vært skrevet som en doktorgradsavhandling.

- Det er lagt igjen mange referanser og tråder som måtte nøstes opp. Når jeg ser tilbake, er det blitt et større arbeid enn det jeg hadde regnet med. Jeg håper at også andre vil skrive ned sine erfaringer fra universitetsutviklingen, slik den kan bevares for ettertiden.

- Det som har kjennetegnet utviklingen fra høgskole til universitet er det strategiske arbeidet som ligger bak både på det politiske og faglige området. Vi kan like gjerne kalle det en studie i strategisk arbeid.

Rektor
Nå har Eriksen et meget godt grunnlag for å gi seg i kast med boken. Han kom til Stavanger og Rogaland distriktshøgskole som høgskolelektor i fysikk i 1972. Han var rektor ved RDH i 1980-83, og rektor for Høgskolen i Stavanger i perioden 1994-2000 og har fulgt utviklingen på nært hold i nærmere 35 år. Han var også varamann i Norgesnettrådet i sin tid. Eriksen ble pensjonist i 2004 og har siden nærmest vært forfatter på heltid.

- Det er mange som har arbeidet målbevisst for å få til universitetet. Det var tidlig en politisk sak allerede i begynnelsen av 1960-årene. Men det er viktig å understreke at det også har vært en faglig bevisst strategisk utvikling i tillegg til den politiske. Allerede på 1970-tallet i Kjølv Egelands tid var det krav om at faglige tilsatte skulle ha amanuensis-kompetanse. Det var bevisst også i forbindelse med sammenslåingen med Stavanger Ingeniørskole i 1986.

- Kjølv Egeland var den første direktøren på Rogaland distriktshøgskole og har hatt stor betydning for utviklingen. Derfor har jeg tilegnet boken hans minne.

Tidsaspektet
- I ettertid kan vi stille spørsmålet om hvorfor det tok så lang tid å få til et universitet, og hvorfor det ble en så seig prosess. Var det gitt at Universitetet i Stavanger ville bli en realitet? På mange måter svarer boken på det første spørsmålet. Mitt svar på det andre spørsmålet er et klart ja. For meg har det ikke vært et spørsmål om det skulle bli et universitet, men når det skulle bli et universitet i Stavanger, sier Erik Leif Eriksen.

Nå kan det se om en stor overgang for fagpersonen fysikeren Erik Leif Eriksen å skrive bok.

- Begge mine foreldre og dessuten min søster var journalister og jeg har alltid likt å skrive. Det har vært kjekt, oppsummerer Erik Leif Eriksen.

Av Egil Rugland