MENY

Erik Paulsen disputerer

Fredag 19. februar 2010 disputerer Erik Paulsen for ph.d.-graden ved Universitetet i Stavanger. Med si avhandling gjev han spesialpedagogikken ei auka forståing av sosialt passive elevar i ungdomsskolen og deira behov i skolekvardagen.