MENY

Ester Pereiras disputerer for doktorgrad i ledelse

Torsdag 14. juni disputerer Ester Maria Vieira Pereira for doktorgrad i ledelse ved Universitetet i Stavanger. Arbeid omhandler økoturisme i Amazonas.

Ester Maria Vieira Pereira ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet disputerer for doktorgraden innen PhD-programmet i ledelse ved Universitetet i Stavanger.

Pereiras holder prøveforelesning over temaet: ”Ecotourism and Sustainability: Are they reconcilable?”  og tittelen på hennes avhandling er ”From Extraction to Attraction: Making Ecotourism a Reality in the Municipality of Manaus, Amazonas, Brazil”

Disputs og forelesning fore går torsdag 14. juni 2007 i Ellen og Axel Lunds hus, Auditorium H-317 ved Universitetet i Stavanger.

Prøveforelesning kl 10:00 og disputas kl. 12.00.

Bedømmelsesutvalg: 1. Professor James Higham, Otago University, New Zealand
2. Professor Janet Chernela, University of Maryland, US
3. Professor Morten Heide, UiS (administrator)

Hovedveileder: Professor Reidar Mykletun

Leder av disputasen: Dekan Marit Boyesen, Universitetet i Stavanger,
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Både disputas og prøveforelesning er åpne for interesserte.
Avhandlingen er tilgjengelig for gjennomsyn på biblioteket ved UiS.