MENY

Et skritt nærmere storstua

Kunnskapsdepartementet har gitt Statsbygg i oppdrag å videreføre prosjekteringen av nytt formidlingsbygg ved Universitetet i Stavanger, Arkeologisk museum.

- Dette er svært gledelige nyheter fra Kunnskapsdepartementet. Videreføringen av prosjektet er et skritt i riktig retning for realiseringen av formidlingsbygget, sier universitetsrektor Aslaug Mikkelsen.

Utvidelsen av museet mot Peder Klowsgate innebærer et nybygg på nærmere 5 000 kvadratmeter, samt ombygging i eksisterende lokaler. Det er foreløpig ikke bevilget penger til bygging, kun til prosjektering, av formidlingsbygget.

- Vi håper og tror at nybygget er på statsbudsjettet i 2012. Er vi optimistiske – og det er vi jo selvsagt – kan vi ha en ny og flott UiS-storstue i Stavanger sentrum i 2014, sier museumsdirektør Harald Jacobsen ved Arkeologisk museum.

Ny underetasje for magasindel
Det nye formidlingsbygget er planlagt med fire plan over bakken og to under.
- Departementet gir ikke bare klarsignal for nytt formidlingsbygg, men også for en ny magasindel. En ekstra underetasje for nytt magasin er lagt inn i det videre prosjektet, hvilket vil løse behovet for bedre bevaringen av museets gjenstander, sier Jacobsen.

En del av dagens magasinareal anses uegnet for magasinbruk, og etablering av nye magasiner frigjør areal til andre formål.

Formidlingsarena
- Nybygget til museet skal ha en viktig funksjon i formidlingen av forskningsresultater ved UiS og andre områder som universitetet ønsker å kommunisere til et større publikum enn det som til vanlig besøker campus på Ullandhaug, sier Mikkelsen.

Med et nytt formidlingsbygg skal det tilrettelegges for samarbeid med nasjonale og internasjonale kunst- og kulturhistoriske museer og andre aktuelle samarbeidspartnere.

- Vi ser for oss at nybygget blir en formidlingsarena både for fagmiljøet på UiS og for nærings- og kulturaktører i regionen. Et nytt formidlingsbygg i sentrum kan også øke kvaliteten på kulturtilbudet i Stavanger generelt, sier Jacobsen.

Arkitektkonkurranse
Mye skal forberedes og klargjøres før en eventuell byggestart. Statsbygg setter nå i gang med forprosjektering, og neste år blir det arkitektkonkurranse hvor det mest spennende av alt skal avgjøres: hvordan skal storstua se ut?

- Det skal bli svært interessant å se forslag fra arkitekter på hvordan det nye museumskvartalet på Våland kan se ut. Det er viktig å få et bygg som fungerer museumsmessig, med særlige hensyn til utstillingsplass og ikke minst i forhold til sikkerhet, sier Jacobsen.