MENY

Et tydelig StOr

En tydeliggjøring av StudentOrganisasjonen (StOr). Økt studentengasjement. Dobling av antall studentboliger. Listevalg i stedet for personlig studentvalg. Akademisk frihet. Det er hovedsakene til den nye StOr-lederen Gunnar Dyrseth (22).

Det er saker som han allerede er opptatt av der han styrer organisasjonen fra StOr-kontoret i Arne Rettedals hus på UiS.
Nå er det et slags stille for studentstormen, men om snaue tre uker vil 8300 studenter ha inntatt campus hvorav 2300 er nykommere.
Dyrseth startet den akademiske løpebanen på bachelorstudiet i petroleumsteknologi i 2005, men konverterte til bachelorstudiet i historie etter en tenkepause i det militære.
Det er en overdrivelse å hevde at studentene for tiden står i kø for å kaste seg ut i studentpolitikken, men Dyrseth gjorde det.

Opp med engasjementet
- Dette er et verv som jeg vil få noe igjen for senere, og det er en viktig oppgave å få opp studentengasjementet og få studentene mer med. Vi må sørge for bedre oppfølging av tillitsvalgte og fylle huller i organisasjonen, og vi må synliggjøre hele organisasjonen bedre, sier Gunnar Dyrseth.
- Det er en spesiell utfordring å engasjere den store andelen lokale studenter som utgjør rundt 70 % på UiS. Vi må prøve å lage egne nettverk utenom universitetet. I den sammenheng er det viktig å tydeliggjøre Folken som møtested og som studentersamfunn.
Gunnar Dyrseth er opptatt av at grunnlaget må legges nå for å nå målene i handlingsplanen 2009-2020 om at UiS skal ha 9000 studenter hvorav ca 10 prosent er internasjonale studenter.
- Det må skje i et samarbeid mellom UiS, kommunen, fylkeskommunen og staten, understreker Dyrseth.

Flere studentboliger
- Vi må ha en ambisjon om å doble antall studentboliger hvis Stavanger skal fremstå som en attraktiv studentby. Det betyr at det må bygges studentboliger på UiS-campus og i sentrum i tilknytning til de andre institusjonene. Det er en forutsetning å legge forholdene til rette slik at studentene blir værende i regionen også etter endt studietid.
På det faglige området kan Dyrseth tenke seg en større grad av frihet med mulighet til å bygge egne grader p på tvers av institutt- og fakultetsgrenser.
I øyeblikket er StOr mest opptatt av å få nok faddere til semesteråpningen.
- Vi trenger flere faddere, spesielt på Det humanistiske fakultet.
Til høsten skjer det ikke bare stortingsvalg, men også en gjennomføring av et nytt studentvalg - nå kalt listevalg.

Listevalg
Studentvalget var tidligere et personvalg.
- Nå skal det dreie seg om et listevalg som skal tydeliggjøre prioriteringer og mål med utgangspunkt i et studentpolitisk engasjement, sier Dyrseth. Det betyr at studentene for eksempel kan stemme på en blå, rød-grønn eller miljøliste avhengig av den enkeltes ståsted. Men det kan også være en liste med utgangspunkt i et fagmiljø som for eksempel historie.
StOr-leder Dyrseth oppfordrer studenter som brenner for noe faglig, velferdsmessig eller andre studentpolitiske saker, å gå sammen og lage en liste med minimum fem personer og et valgprogram. Listen leveres StOr.
Studentvalget skjer 19. -23. oktober. Studentene skal også stemme på enkeltpersoner, men da fakultetsvis på representanter som skal sitte i Fakultetstyrene, som før.

Støre kommer
Nå er det et annet viktig valg i høst. I forbindelse med Stortingsvalget vil det bli valgdebatt i  Folken i regi av NSU.
- Utenriksminister Jonas Gahr Støre kommer hit på et valgmøte 1. september, og det blir mulig å forhåndsstemme i uke 37 for utenbys studenter, sier Dyrseth.
Gunnar Dyrseth har bak seg et år som historiestudent og aktiv i studentpolitikken på Det humanistiske fakultet.
- Det har vært et år som har vært preget av en åpen organisasjon med et godt samarbeid og en god dialog mellom studenter og ledelsen. Det går også frem av NOKUT-rapporten i sommer.

Svineinfluensa
I disse svineinfluensatider må også StOr tenke på tiltak.
- Det vi kan gjøre er å oppfordre studenter som alle andre til å være nøye med håndvask, og det er mulig at vi legger ved en flaske desinfiserende håndvask i faddermappene. Det må vi vurdere fortløpende.
Gunnar Dyrseth har ikke bare engasjert seg i studentpolitikken, men også vært vararepresentant i kommunestyret for Høyre i Rennesøy.
Men nå er politikerhatten lagt på hylla til fordel for den nøytrale studenthatten.
- I denne jobben må jeg være politisk nøytral.
Så spørs det om det er mulig for en høyremann med tilholdssted i Arne Rettedals hus.

Tekst: Egil Rugland