MENY

– Et viktig miljøbidrag

Etter tre års iherdig jobbing, er Risavika Gas Centre (RGC) i drift. Det gir nye muligheter for forskere og studenter ved UiS.

RGC er et testsenter, som skal utvikle tekonologi for mer miljøvennlig bruk av naturgass. Senteret ligger på tomten til det tidligere Shell-raffineriet i Sola kommune, som en del av Energiparken i Risavika.

UiS og IRIS er blant partnerne i nysatsingen, og planen er å bruke senteret aktivt i undervisningen. Universitetet skal ha både professorat og postdoktorat lokalisert i Risavika, i tillegg til både doktor- og masterstudenter. Professor Mohsen Assadi ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi har vært sentral i oppbyggingen av senteret.

Statssekretær Geir Pollestad i Olje- og Energidepartementet var til stede under åpningen mandag.

Det er en viktig satsning vi er vitne til. Åpningen av Risavika Gas Center (RGC) viser at det investeres i energi-Norge for å utvikle ny teknologi som kan bidra til mer effektiv og miljøvennlig bruk av gass både innenlands og utenlands. Strategien bak opprettelsen av RRC passer som hånd i hanske med regjeringens målsetting om å ta mer av gassen i bruk i Norge, ikke minst til industrielle formål hvor den vil ha gode miljøeffekter som erstatning for tyngre brensler. Gassenteret i Risavika bør bli et viktig miljøbidrag både internasjonalt, nasjonalt, regionalt og lokalt, sier Geir Pollestad.