MENY

Etablering av forskningssentre

I styremøte i UiS 2. april vil universitetsdirektøren legge frem en sak om etablering av forskningsssentre. I lys av debatten om Cense vil det bli foreslått nye prosedyrer for behandling av slike saker.

I tillegg til informasjonsmøter og nettbasert informasjon rettet mot alle ansatte vil spørsmål om etablering av forskningssentre bli sendt ut på formell høring til fakultetene, og bli drøftet i det sentrale forskningsutvalget før forslag fremlegges for styret. På denne måten vil universitetsdirektøren sikre at universitetets formelle organer er varslet om slike saker før det blir tatt avgjørelser i styret.