MENY

Etterlyser nerder og leiesoldater

Professor Ragnar Tveterås, den nye lederen av Senter for innovasjonsforskning ved UiS, forteller hva Norge trenger til magasinet Petoro Perspektiv 2010.

Over halvannen side forteller Ragnar Tveterås om hva han mener er nødvendig for å skape fortsatt vekst og innovasjon i den norske oljeindustrien, og i samfunnet generelt.

– Oljeindustrien trenger mer internasjonal arbeidskraft og flere leiesoldater og nerder, sier UiS-professoren til magasinet.

Mer entreprenørskap
Tveterås sier at oljebransjen har all grunn til å være stolt av den kreativitet og innovasjon den har utvist hittil. Samtidig fins det rom for forbedring.

Blant annet mener han at samfunnet, ikke minst skolen, må legge bedre til rette for entreprenørskap. Særlig leverandørindustrien trenger ungdom som kan jobbe hvor som helst internasjonalt og er villige til å ta sjanser.

– Dette er leiesoldaten. Så er det behov for nerden. Han eller hun som glemmer klokken, og som lever sitt liv i laboratoriet eller på kontoret, sier Tveterås.

Flere utlendinger
Han mener at en stadig større del av verdiskapningen må komme fra produksjon utenlands, og at oljebransjen derfor må bli flinkere til å rekruttere ansatte i utlandet.

– Hvor innovative er vi i Norge generelt?

Ikke for mye velferd
– Vi står ikke tilbake for andre land i OECD. Begrepet er litt vanskelig å måle, men vi har høy produktivitet i Norge. Vi har smarte løsninger og smart organisering. Måten vi har konstruert samfunnet på, men en dose sosialdemokrati og en dose marked, fremmer effektive løsninger. Vi må bare passe på at det ikke bikker over i for mye velferd, sier Ragnar Tveterås til Petoro Perspektiv.

Dette magasinet utgis av Petoro AS, et statlig aksjeselskap som forvalter den norske stats egen olje og gass samt eierandeler i tilknyttede anlegg i havet og på land. Les hele saken (pdf, bla til side 8-9) her.