MENY

EU-forskning på avhengighet

Rusforskere ved UiS og IRIS skal delta i EU-prosjektet ”Addiction and Lifestyle”. – Vi er nå invitert til forhandlinger med EU om forskning på avhengighet i Europa, forteller førsteamanuensis Hildegunn Sagvaag ved UiS.

Sammen med blant andre UiS-professor Jan Erik Karslen og forskningsleder Svanhaug Fjær ved IRIS, skal Sagvaag blant annet forske på politikk og tjenesteyting innen rusforskning. Forskergruppen skal jobbe for å legge fram forslag til politikk på området og si noe om utviklingen framover i tid. Forskningen inngår i programområdet samfunnsvitenskaplig rusforskning ved UiS.

Prosjektperioden er fra 2012 til 2017. Målet er at prosjektet skal legge føringer for europeisk ruspolitikk fram mot 2020. Totalt er 67 partnere fra Europa med.

-UiS får om lag tre millioner kroner til forskning i prosjektet, og særlig skal vi se nærmere på politikk og tjenesteyting. Vi skal jobbe med å utvikle politikk, analysere og diskutere praksis og studere endring i ledelse, sier Sagvaag.

Økende avhengighet i Europa
Bakgrunnen for EU-satsingen er en bekymring for stadig økende avhengighet blant yngre generasjoner. En rekke former for avhengighet skal kartlegges, deriblant avhengighet til spill, rus, shopping, sex og teknologisk avhengighet.

Fenomenet avhengighet skal forskes på fra flere hold – av psykologer, sosiologer, biologer, medisinere, historikere, antropologer, brukere og tjenesteytere.

Høgskole- og universitetssosialkontoret, HUSK, er også med i prosjektet. Tett samarbeid med praksisfeltet er en viktig faktor i forskningssatsingen.

Konferanse i 2012
I tillegg til nyheten om EU-midler, har Hildegunn Sagvaag og programområdet for samfunnsvitenskaplig rusforskning mer å glede seg over. Stavangergruppen for rusmiddelforskning (StaRus), hvor UiS, IRIS, Rogaland A-senter, Stavanger Universitetssjukehus og Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest er med, skal arrangere konferanse.

-Vi har også fått ansvar for å arrangere en konferanse om alkohol og avhengighet her ved UiS i 2012. Det er en stor og viktig konferanse i regi av The Kettil Bruun Society for Social and Epidemiological Research on Alcohol, sier hun.