MENY

EU-pris til UiS

Utdanningsprosjektet Learning Migration, som ble ledet ved Universitetet i Stavanger, er blant vinnerne av EUs priser for livslang læring.

ved Universitetet i Stavanger har koordinert prosjektet, som pågikk fra 2005-2008. I Learning Migration ble det etablert et nettbasert rammeverk for effektivt samarbeid mellom ulike typer institusjoner innenfor feltet migrasjon og interkulturelle relasjoner. Nettverket besto av 170 partnerinstitusjoner i 19 land, og var dermed det største nettverket innen Comenius-programmet, ett av EUs fire program for livslang læring.

The 2010 European Awards for Lifelong Learning ble delt ut på et europeisk utdanningstoppmøte i Barcelona onsdag 19. mai. Også fem andre EU-finansierte utdanningsprosjekter med sikte på å fremme sosial inkludering ble hedret.

Varige resultater
Daatland var selv tilstede og mottok prisen.

- Dette er en fin anerkjennelse for partnerskapet vårt. Sammen har vi arrangert konferanser og møter og laget rammeverk for at partnerne kunne etablere egne prosjekter, i tråd med EUs intensjoner. I Learning Migration har vi lykkes med å skape varige resultater, fastslår Daatland.

Viktig samspill
Et felles utgangspunkt blant partnerne var at innvandrerbarns utfordringer i skolen best kan løses gjennom et samspill mellom lokale skoler, lærerutdanninger, utdanningsmyndigheter og forskere.

- Utdanning er et viktig redskap for å løse Europas utfordringer knyttet til innvandring og migrasjon. Utviklingen på dette området har ikke kommet like langt i alle land, men temaet står høyt på dagsordenen når landene møtes i EU-parlamentet, forsikrer Daatland.

Nytt prosjekt
Han er nå i gang med prosjektet Nightingale, som også skal omhandle spørsmål rundt innvandring og migrasjon. Dette skal etter planen pågå i perioden 2014-2020.

- Her skal studentmentorer innarbeides i arbeidet. Vi vil også jobbe for å oppnå et tettere samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv, og sikre utdanning på tvers av aldersgrupper, opplyser han.