MENY

EU-satsning gir uttelling for UiS

Universitetet i Stavanger har det siste året blitt partnere i EUs forskningsprogram på områdene energi, sikkerhet, helse og kultur. Dermed får UiS-forskere samarbeide med noen av Europas beste forskningsmiljø.

De siste tre årene har UiS satset mye på å få opp antallet søknader til EUs forskningsprogram. Ni prosjekter har så langt dette året blitt innvilget eller er under forhandling om midler fra EUs 7. rammeprogram. Til sammen utgjør det rundt 18 millioner norske kroner.

– Det er flott at EU-satsningen gir resultater. Dette er verdens største forskningsprogram, og det er hard konkurranse om å nå opp. Nå får UiS-forskere anledning til å jobbe med de beste internasjonale forskerne i EU, sier Troels Jacobsen, leder for fagenheten for EU-forskning.

Sammen med kollega Kyrre Aas bistår han forskerne i søknadsskrivingen og hjelper til med å følge opp inngåelsen av kontrakter med programmet.

Bedre forskning og økte midler
Troels Jacobsen mener det er viktig for forskningsmiljøene ved UiS å lykkes på denne arenaen, dels fordi forskerne får tilgang til mer forskning, og dels fordi forskningsmiljøene ved UiS blir bedre av å delta internasjonalt.

– En annen god grunn til å satse på EU-forskning er at norske myndigheter kanaliserer stadig mer penger til internasjonale forskningsprosjekter. I tillegg er det slik at deltakelse i EU-prosjekter frigjør en og en halv ganger så mye penger fra Kunnskaps-departementet. Dette vil altså gi oss betydelige midler til å satse ytterligere på forsk-ning, sier Jacobsen.

To av EU-prosjektene har universitetet fått gjennom Senter for bærekraftig energi (CenSE). Ett av prosjektene her har som mål å utvikle en ny type gassturbiner for kraftproduksjon som skal redusere CO2-utslipp uten at det går ut over effektiviteten.

– De fleste landene i Europa har tilgang på kull. Målet med prosjektet er å finne en miljøvennlig måte å bruke kull som energikilde på, sier leder for CenSE Mohsen Assadi. Senteret deltar også i et prosjekt som skal overføre kunnskap om fornybar energi til golfstatene.

Forskergruppa for pasientsikkerhet ved UiS deltar i EU-prosjektet QUASER der de skal finne ut hva sykehusene selv kan gjøre for å forbedre sikkerheten, og hva myndighetene må gjøre for å sikre at dette skjer.

– Vi skal finne ut hva som er status når det gjelder kvalitets- og sikkerhetsarbeidet ved norske sykehus, sier leder for forskergruppa Karina Aase.

– Deretter skal vi finne fram til en felles veileder med gode eksempler å følge, som sykehusene kan bruke for å bedre sitt eget sikkerhetsarbeid, forklarer hun.

Kultur, helse og samfunnssikkerhet
I tillegg til de tre prosjektene over deltar UiS, ved Institutt for musikk og dans, i et EU-program innen jazz. Her skal det forskes på nasjonale trender i jazzen og på endringer i den europeiske jazzscenen.

Institutt for sosialfag ved UiS har fått et EU-prosjekt innen helse og forskningsformidling hvor de skal forske på vold i nære relasjoner. Arbeidet skal skje i tett samarbeid med praksisfeltet.

Når det gjelder samfunns- og humanioraprogrammet, er det nå forhandlinger med EU om et stort prosjekt innen avhengighetsforskning. UiS er også i forhandlinger om to forskningsprosjekter på området samfunnssikkerhet. Forskere ved IRIS er aktive i flere av disse prosjektene.

VIL DU VITE MER?
Troels Jacobsen, EU-fagenheten, UiS
tlf.: 51 83 30 63
e-post: troels.jacobsen@uis.no

Tekst: Karen Anne Okstad
Foto: Ida Gudjonsson

Les også om andre EU-prosjekter på våre nettsider: 
Vil sikre Europa eigen gas
Miljøvennleg satsing frå EU og Gulfstatane
Bedre helsetjenester i Europa
UiS i europeisk jazzsamarbeid
UiS med i EU-prosjektet PERARES
EU-forskning på avhengighet