MENY

Europeisk innovasjonsprosjekt sparket i gang

Representanter fra alle involverte institusjoner møttes i Stavanger da startskuddet gikk for det store EU-finansierte prosjektet RUNIN.

Forskergruppen RUNIN Forskergruppen i RUNIN skal undersøke hvordan universitetene kan bidra til innovasjon, økonomisk vekst og regional utvikling. (Foto: Asbjørn Jensen)

Rekruttering av PhD-studenter, organisering av kurs, kommunikasjon, juridisk rammeverk og mye mer stod på programmet da prosjektgruppen var samlet i to dager til det første felles møtet i prosjektet.

RUNIN, eller The Role of Universities in Innovation and Regional Development, fikk nylig 35 millioner kroner fra EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020. Det er første gang UiS har koordineringsansvar for et større EU-finansiert forskningsprosjekt.

– Det var nyttig å samle alle partnerne til grundige diskusjoner om oppstarten av prosjektet, sier professor Rune Dahl Fitjar, som er koordinator for RUNIN.

Universitetenes rolle

Målet for prosjektet er å utforske hvordan universitetene kan bidra til innovasjon, økonomisk vekst og regional utvikling.

RUNIN skal utdanne yngre forskere til å bidra til nyskaping i det regionale næringsliv. Programmet skal gi kandidatene en solid forskerutdanning, men også ferdigheter som er nyttige for en framtidig karriere i næringslivet eller i offentlig sektor.

– Vi arbeider nå med å ansette de 14 stipendiatene som skal utdannes i prosjektet og håper å ha alle på plass til 1. februar. Det første PhD-kurset i programmet arrangeres allerede 20.-24. mars ved University of Lincoln, sier Fitjar.

Innovativt medlemsskap

Prosjektet er forankret i UiS sitt medlemskap i European Consortium of Innovative Universities (ECIU).

Universitetspartnere i prosjektet er Universitetet i Stavanger, Norge; Aalborg Universitet, Danmark; University of Lincoln, Storbritannia; Universiteit Twente, Nederland; Universitat Autonoma de Barcelona, Spania; Linköping Universitet, Sverige og Universidade de Aveiro, Portugal.

Tekst: Benedicte Pentz